Hvert år når vi runder december måned, skal danske foreninger indrapportere sine medlemstal til Centralt ForeningsRegister - også kendt som CFR. Registeret er drevet af de tre organisationer DIF, DGI og Firmaidrætten, som står for at analysere idrætsudviklingen i Danmark. (DBU er et forbund under DIF).

Som fodboldklub under DBU er man forpligtiget til at oplyse medlemstal i det skema som CFR sender ud i slutningen af november. 

Det er vigtigt at understrege at alle fodboldspillere, skal registreres under aktiviteten ”Fodbold”.

Der er følgende aldersgrupper gældende for medlemsindberetning 2019

0-6 år

7-12 år

13-18 år

19-24 år

25-39 år

40-59 år

60-69 år

+70 år

Husk at tælle alle ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer med
Klubbens spillere skal naturligvis tælles, men også ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer, der er aktive medlemmer af foreningen, betaler kontingent eller har frikontingent, skal tælles med som aktive medlemmer. Klubben skal altså registrere alle sine aktive medlemmer. Aktive medlemmer defineres som medlemmer, der selvstændigt har indmeldt sig i foreningen og har været medlem i minimum tre måneder.

De små fødder tæller også                                                                                                           
Det er vigtigt, at alle klubbens medlemmer tælles med – også de allermindste selv om de ikke spiller med i DBU’s turneringer, så skal de på lige fod med alle andre medlemmer tælles med.

Hvad med Fodboldfitness medlemmer
Alle motionsspillere der dyrker fodboldfitness – både mænd og kvinder – skal registreres under Fodbold og ikke under Fitness.

Hvis klubben tilbyder e-sport, eller futsal i klubben?
Mange klubber har fået øjnene op for e-sport og ønsker at tilbyde dette i klubberne. Hvis I tilbyder e-sport til spillerne i din fodboldklub, skal de tælles med under aktiviteten Fodbold. Det samme gælder for spillere, der dyrker futsal.

Hos DIF er der oprettet en aktivitet der hedder e-sport, men den skal klubberne IKKE benytte til registreringen af e-sports medlemmer, da spillerne da vil tælle med under e-sportsforbundet og ikke DBU.

Kan vi registrere andet i CFR
Ja, under hovedaktiviteten som er Fodbold, kan klubberne registrere de medlemmer, der dyrker særlige ”fodbold-aktiviteter”. DBU har følgende underkategorier til Fodbold:

Futsal, indendørsfodbold, udendørsfodbold og e-fodbold.

Når der er registreret i en af underkategorierne fører det ikke til dobbeltregistrering, men giver alene et overblik over, hvor mange af klubbens medlemmer der f.eks. dyrker futsal. Det er også vigtigt for DBU at kende tallene.

Kan et medlem tælle to gange
Ja, hvis personen er medlem af to forskellige klubber, og betaler kontingent til begge klubber.

Træk jeres tal med få klik i KlubOffice
Hvis I har styr på jeres medlemmer i KlubOffice kan I let og hurtigt få de tal I skal bruge.
I menuen Personer > Medlemmer > Medlemsoversigt klikker I blot på ikonet/kanppen, hvor der står

Vær dog OBS på, at den kun giver jer tal for jeres medlemmer. Ved indberetningen skal også indberettes tal for ledere, trænere m.fl. som beskrevet ovenfor.

TIP: Når systemet viser jeres medlemstal, kan I klikke på linket "Specifikation af medlemsindberetning". Derved får I en præcis angivelse af, hvilke medlemmer der er talt med. Gem denne specifikation til brug for eventuelle kontroller.

Læs evt. mere om medlemsindberetning her.