Om DBU Sjælland
DBU Sjælland er fodboldklubbernes interesseorganisation på Sjælland. Unionen tæller ca. 370 medlemsklubber med ca. 90.000 aktive fodboldspillere og ledes af en politisk valgt bestyrelse. Opgaverne løftes af over 100 frivillige DBU Sjællands-ambassadører samt administrationen i Roskilde med 28 medarbejdere. Herfra udbydes al turnerings- og stævneaktivitet, kursus- og dommervirksomhed og udviklingsinitiativer over for medlemsklubberne.

Om stillingen
Stillingen er en praktikstilling i udviklingsafdelingen, hvor du bliver en del af et fagligt dygtigt og passioneret team.
Til vores team søger vi en kollega, der kan indgå i udviklingsafdelingens arbejde og være med til at iværksætte og drive både mindre og større udviklingsprojekter, der former fremtidens foreninger.

Eksempler på opgaver kan være:

  • Idéudvikling, implementering samt evaluering af udviklingsprojekter, der kan spænde fra inklusions – og integrationsområdet til udvikling af frivilligheden, skolesamarbejde eller noget helt fjerde
  • Planlægning og afvikling af diverse events, f.eks. uddannelsescamps for unge potentielle trænere, workshops for klubledere eller andre foreningsfrivillige
  • Understøttelse af samarbejde med diverse partnere, f.eks. udvikling af indsatser sammen med boligsociale områder og kommuner
  • Administrative opgaver som kan være alt fra skrivelse af en frivilligstrategi og diverse referater til at have en opsøgende dialog ud til klubber

Den endelige opgaveportefølje defineres i forbindelse med ansættelsen alt efter profil, erfaring og præferencer.

Forventninger til dig
Hvis du kan genkende dig selv i flere af nedenstående egenskaber eller kvalifikationer, så er du et oplagt emne som vores nye kollega:

  • Interesse for foreningsliv og en lyst til at udvikle dette i samarbejde med klubberne
  • Interesse og evt. erfaring med at arbejde med frivillige og understøtte disse
  • Gå-på-mod og evne til at kaste sig ud i nye ting, herunder lave opsøgende arbejde
  • Sans for kommunikation – både skriftligt og mundtligt
  • Går på en relevant uddannelse (fx samfundsfaglig, idræt, sports management eller andet relevant)

Du behøver ikke være en haj til fodbold – men du skal have lyst til at udvikle fremtidens foreninger og dermed de mange børn, unge og ældre, som DBU Sjælland arbejder med.

Vi tilbyder
En praktikstilling, hvor du bliver en del af et passioneret team, der arbejder for at udvikle og udbrede breddefodbolden på Sjælland.
Du får mulighed for at udvikle dig selv og dit CV og får en hverdag i et uformelt og læringsrigt miljø, hvor humor, frihed under ansvar og højt aktivitetsniveau trives sammen med faglig ansvarlighed.
Du får ligeledes et stort kendskab til - og erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation og iværksættelse af udviklingsprojekter.

Praktikperioden løber som udgangspunkt fra januar til og med juni, men vi er selvfølgelig fleksible ift. eksamensperioder, planlagt ferie og eventuelle fag på studiet, som skal passes ved siden af. Praktikstillingen er ulønnet, men du får adgang til et stort netværk i fodboldens verden.

Yderligere information
Læs evt. mere om DBU Sjælland på www.dbusjaelland.dk. Du er endvidere velkommen til at kontakte udviklingschef Simone Deisting Skejø på tlf. 27518981 eller mail sims@dbusjaelland.dk eller nuværende udviklingspraktikant Mille Louise Pedersen på tlf: 46 34 07 79 eller mail milp@dbusjaelland.dk

DBU Sjællands kontor er på Himmelev Bygade 64, 4000 Roskilde, hvilket vil være din arbejdsplads i praktikperioden.

Ansøgning & rekrutteringsproces
Hvis du er interesseret i stillingen, bedes du sende en motiveret ansøgning og dit CV i én samlet fil til sims@dbusjaelland.dk med titlen ”Udviklingspraktikant”.

Ansøgningsfristen er onsdag den 13. november 2019. Jobsamtaler afvikles i ugen efter.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.