OPDATERET 9. OKTOBER: Myndighederne fremlage 19. september nye nationale restriktioner, som gælder foreløbigt frem til 31. oktober. Her kan du læse, hvad restriktionerne konkret betyder for stævner og kampe i DBU Sjælland regi. 

Læs de opdaterede Corona-regler og den reviderede protokol her

For en lang række klubber i Københavnsområdet vil restriktionerne ikke være nye, da der her allerede 7. september blev inført bl.a. forsamlingsforbud på max. 50 personer. Men nu omfatter reglerne altså hele Danmark. 

Læs om de nye restriktioner her  

Her har vi oplistet, hvilken betydning stramningerne får for henholdsvis 3- og 5-mands stævner og turneringer:

Særligt om 3- og 5-mandsstævner: Spillere og trænere
DBU Sjælland har i planlægningen af stævnerne taget højde for opstramningen af forsamlingsforbuddet ved at der maksimalt er 50 personer involveret i et stævne.

For at overholde myndighedernes retningslinjer skal klubberne være opmærksom på følgende:

  • 3-mands: Hvert hold må max. have 5 spillere og 5 trænere med i forbindelse med stævnet, og dem der ikke spiller kampe skal opholde sig i dertilhørende optegnede zoner
  • 5-mands: Hvert hold må max. have 8 spillere og 4 trænere, og dem der ikke spiller kampe skal opholde sig i dertilhørende optegnede zoner
  • 5-mands U10 efterårsserie: Hvert hold må max. 8 spillere og 2 trænere, og dem der ikke spiller kampe skal opholde sig i dertilhørende optegnede zoner
  • Frivillige, trænere og andre, som ikke er en del af stævnet må ikke opholde sig sammen/blande sig med deltagerne ved det enkelte stævne

Derudover skal de følgende retningslinjer overholdes:

  • Klæd om hjemmefra, da I ikke kan forvente, at værtsklubben tilbyder omklædningsfaciliteter.
  • Forlad straks anlægget efter I har spillet jeres sidste kamp
  • Følg altid værtsklubbens anvisninger
  • Husk at holde afstand, spritte af og generelt følge myndighedernes retningslinjer og fodboldens corona-regler. 

Tilskuere: Husk klapstolen
Opdateret 9. 10: Der er kommet en ny bekendtgørelse, hvori kravene for afvikling af aktiviteter med op til 500 siddende deltagere er blevet skærpet. Dette har betydning for, hvordan I håndterer tilskuere, når I er mere end 50 og op til 500 samlet til en kamp eller et stævne.

Alle tilskuere skal som bekendt sidde ned på en stol, når der er samlet mere end 50 personer ved et arrangement. Tidligere lød fortolkningen, at det var ok blot at sidde på et tæppe. Dette er blevet indskærpet, så alle skal sidde på en stol eller en bænk med minimum en meters afstand til andre tilskuere.
Selv medbragte stole skal fungere som faste pladser, som peger i samme retning (mod banen). Man skal som tilskuer sidde på sin faste plads under hele arrangementet. Tilskuere må kun forlade deres plads for at benytte toilettet eller for helt kortvarigt at hente forplejning.

Ovenstående er en forudsætning for, at dispensationen fra det generelle forsamlingsforbud på 50 kan benyttes.

Værtsklubber
I forhold til tidligere retningslinjer er det fortsat gældende, at man tydeligt skal afmærke publikumsarealet, og der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i publikumsarealet. Læs mere om dette i fodboldens corona-regler.