Færre medlemmer, lange skoledage for børn og et ønske om at skabe de bedst mulige børnemiljøer. Det er blot nogle af årsagerne bag DBU’s nye strategi, der skal skabe verdens bedste børnefodbold. Nu har din klub muligheden for at komme med på rejsen mod at lave verdens bedste børnefodbold sammen med DBU Sjælland.

”Den nye børnestrategi, er et fællesprojekt. Uden klubberne er der ingen strategi. Derfor skal udrulningen af strategien ske i tæt samspil med klubberne. Derfor startede vores inddragelse af klubberne under strategiens høringsfase, hvor vi fik mange værdifulde input. Det stod samtidig klart for os, at børnefodbold både har en meget høj prioritet og et meget stort potentiale hos klubberne. Vi tror på, at denne strategi, og de ressourcer og initiativer der følger med, vil både styrke og løfte børnefodbolden, og derfor håber vi, at de klubber der vil børnefodbolden, har lyst til at komme med på rejsen om at lave verdens bedste børnefodbold”, siger DBU Sjællands formand Jakob Koed.

Når vi i den nye strategi beskriver, at vi sætter spilleren i centrum, så betyder det, at vi tager udgangspunkt i, at børnefodbolden organiseres ud fra børnenes udviklingsperspektiv. Derfor får klubberne, om muligt, en endnu større og vigtigere rolle end tidligere i at organisere børnefodbold, udelukkende med hensyntagen til børns udvikling og forskellige interessegrader. Strategien hviler på DBU’s børnesyn, som er hentet fra FN’s børnekonvention og DBU’s 10 børneløfter.

Læs mere om strategien her 

Få svar på dine spørgsmål her 

Vi tror på, at denne strategi, og de ressourcer og initiativer der følger med, vil både styrke og løfte børnefodbolden Jakob Koed, formand for DBU Sjælland

Alle kan være gode børneklubber
Strategien vil desuden snarest blive fulgt op med ressourcer og konkrete initiativer. Blandt disse initiativer er uddannelse af flere trænere med C-licens og eksperter i børnetræning. Derudover skal der været flere børneudviklingstrænere i klubberne, der også i fremtiden skal understøttes i at kvalitetssikre arbejdet med børnefodbolden. Der vil også være et øget fokus på samarbejde mellem klubberne og de enkelte kommuner om mere bevægelse i skole/SFO.

DBU Sjællands Børneudvalg spillede en central rolle under klubinddragelsen, hvor alle klubber fik mulighed for at byde ind. Baseret på dialogen med over 50 forskelligartede klubber med børnefodbold, så var det gennemgående budskab, at strategien tog hensyn til, at ikke alle klubber har de samme forudsætninger for at arbejde med børnefodbold. Derfor glæder det Kim Møller, der er formand for DBU Sjællands Børneudvalg, at der netop er taget højde for dette i strategien.

”Baseret på de input vi fik fra klubberne, så glæder vi os meget over, at vi nu har fået en fælles strategi, der er rummelig nok til at kunne favne alle klubber uanset geografi eller størrelse”, siger Kim Møller, formand for DBU Sjællands Ungdomsudvalg.

Han slår samtidig fast, at alle klubber kan være gode børneklubber. For der er mange veje til Rom. Det kan være at nedskrive princippet om lige meget spilletid til alle børn, det kan også være at arbejde med organiseringen i klubben, så man får flere trænere pr. spiller. Eller det kan være et forøget fokus på uddannelse af klubbens børnetrænere.

4. marts kl. 19-21 er alle DBU Sjælland-klubber med interesse for børnefodbold inviteret til et online informationsmøde, hvor I kan blive klædt på til, hvordan I kommer med på rejsen mod verdens bedste børnefodbold. Her har I mulighed for at være med til at sætte retningen for, hvordan vi  sammen skaber de bedste børnemiljøer. I tilmelder jer på knappen herunder:

 

FAKTA: Tidslinje for børnestrategien   
23. juni 2019 Drøftelse på fællesmøde i Trieste
25. januar 2020 Spillerudviklingskonference i Kolding
15. oktober 2020 DBU Sjælland udsender spørgeskemaer til alle medlemsklubber
Oktober/november 2020 DBU Sjælland er i dialog med over 50 forskellige klubber med børnefodbold
14. november 2020 Endelig indstilling til ny strategi for børnefodbolden i Danmark
29. januar 2021 Vedtagelse af ny børnestrategi i DBU's bestyrelse
5. februar 2021 Offentliggørelse af DBU's nye børnestrategi
4. marts 2021: DBU Sjælland holder webinar for klubber med interesse for børnefodbold

 

Spørgsmål
Hvis I gerne vil vide mere om børnestrategien, så kan I kontakte Frederik T. Løwenstein, der koordinator for Børneudvalget og projektleder for børnefodbolden i DBU Sjælland.

Frederik 1 Red
Projektleder og konsulent for Bevæg Dig For Livet & projektleder for børnefodbold Frederik T. Løwenstein
Indsatser vedr. børnefodbold, Opstart af motionsfodboldhold samt Fodbold Fitness 4634 0777 2189 0388