51 klubber var tilmeldt årets Delegeretmøde i Roskilde Kongrescenter og 45 klubber deltog. 

Du kan se videooptagelsen fra mødet her

Beretningen
Der var enkelte kommentarer til beretningen

Regnskabet viste, at:
DBU Sjælland havde i 2020 indtægter for 27.425.661 kr.
DBU Sjælland havde i 2020 omkostninger for 27.761.497 kr.
Det gav et årsresultat på – 335.836 kr.

Regnskabet blev godkendt. 

I budgettet for 2021 forventes et underskud på 250.000 kr.

Forslagene
Der var 2 forslag til afstemning.

Det første forslag til afstemning var stillet af DBU Sjællands bestyrelse, og omhandlede reformforslaget: DBU Bredde Øst, det kan du læse her.

Forslaget blev vedtaget. Læs mere her

Det andet forslag til afstemning var stillet af Hørsholm-Usserød IK og omhandlende en ændring af turneringsrelementets §35.1 vedrørende antallet af tilladte reserver på udskiftningsbænken

Hørsholm-Usserød IK valgte at trække forslaget.   

Bestyrelsen
DBU Sjællands bestyrelse består efter delegeretmødet 2021 af:

Jakob Koed – formand
Jørn Hedengran – (genvalgt)
Frank Petersen - kasserer
Thomas Gram (genvalgt)
Pia Nygaard (genvalgt)
Allan Thoft Jensen
Gerhard Grubb Waaentz
Lene Laungaard (suppleant)

51 klubber var tilmeldt årets Delegeretmøde i Roskilde Kongrescenter og 49 klubber dukkede op på dagen.

Du kan se videooptagelsen fra mødet her

Beretningen
Der var enkelte kommentarer til beretningen

Regnskabet viste, at:
DBU Sjælland havde i 2020 indtægter for 27.425.661 kr.
DBU Sjælland havde i 2020 omkostninger for 27.761.497 kr.
Det gav et årsresultat på – 335.836 kr.

Regnskabet blev godkendt. 

I budgettet for 2021 forventes et underskud på 250.000 kr.

Forslagene
Der var 2 forslag til afstemning.

Det første forslag til afstemning var stillet af DBU Sjællands bestyrelse, og omhandlede reformforslaget: DBU Bredde Øst, det kan du læse her.

Forslaget blev vedtaget. Læs mere her

Det andet forslag til afstemning var stillet af Hørsholm-Usserød IK og omhandlende en ændring af turneringsrelementets §35.1 vedrørende antallet af tilladte reserver på udskiftningsbænken

Hørsholm-Usserød IK valgte at trække forslaget.   

Bestyrelsen
DBU Sjællands bestyrelse består efter delegeretmødet 2021 af:

Jakob Koed – formand
Jørn Hedengran – (genvalgt)
Frank Petersen - kasserer
Thomas Gram (genvalgt)
Pia Nygaard (genvalgt)
Allan Thoft Jensen
Gerhard Grubb Waaentz
Lene Laungaard (suppleant)