Ørslev Fodbold i Vordingborg havde inviteret til hyggedag i klubben søndag med gratis pølser og sodavand – og mange medlemmer og deres familier var mødt op.

Hvad ingen vidste – udover klubbens bestyrelse og nogle ganske få andre – var, at repræsentanter fra DBU Sjælland ville dukke op for at overrække prisen ”Årets børneklub på Sjælland” til Ørslev Fodbold. En pris, som klubben får for sit kæmpe arbejde med at få børn og unge til at spille fodbold.

I løbet af få år er antallet af spillere i klubben under 12 år vokset fra 65 til næsten 140 piger og drenge. De er blandt andet rekrutteret via et fodboldtilbud til førskolebørn samt projektet UEFA Playmakers – Inspired by Disney. Og mund-til-mund – for rygtet har efterhånden bredt sig i lokalområdet, at Ørslev er et sted, hvor børnene er i centrum.

Det er lykkedes at skabe et miljø i klubben med et stort antal trænere og andre frivillige på hver eneste årgang. Samtidig inddrages ungdomsspillere som trænerassistenter, og på den måde bliver de en naturlig del af fødekæden i en fodboldklub. Man sikrer ligeledes, at trænerne har de rette kompetencer ved at tilbyde dem kurser og inspiration.

Samarbejdet med forældrene er også en vigtig del af klubbens succes: Forældrene anses for at være lige så vigtige som børnene, og der forventes en aktiv medvirken fra forældrene i forbindelse med træning, kampe og diverse arrangementer i årets løb.

Så hyggedagen endte med at være en kæmpe festdag!