Det spørgsmål, som vi i DBU Børnefodbold nok har fået alleroftest, er, om vi ikke lige kan oversætte børnesynet. Jesper Jacobsen, teamleder i DBU Børnefodbold.

Sidste år blev der lavet animationsfilm, som skulle forklare børnerettighederne, og på webuniverset er børnesynet og børneløfterne også beskrevet. Nu forsøger DBU Børnefodbold at udfolde børnesynet i endnu højere grad via en caseøvelse, som alle kan bruge.

”Caseøvelsen kan både bruges af enkeltpersoner eller af klubber på fx klubaftener, trænermøder, forældremøder eller lignende. Formålet er via konkrete cases at vurdere den mest hensigtsmæssige adfærd ud fra børnesynets ståsted,” forklarer David Kiær Nielsen, medlem af DBU Børnefodbold, og han suppleres af sin kollega fra enheden, Karina Kallehauge:

”Vores ønske med caseøvelsen er at gøre alle de gode og fine ord om børnesynet fra strategien til konkret adfærd, som fodboldbørnene kommer til at mærke. Ved at give alle os voksne i fodbolden større indsigt i børnesynet og den adfærd, det kræver at efterleve det, håber vi, at vi med tiden kan være med til at sikre, at fx børnefodboldtrænere naturligt agerer i overensstemmelse med DBU’s Børnesyn til gavn for fodboldbørnene,” forklarer Karina Kallehauge.