Tilbage i 2017 indførte vi i DBU Sjælland reglen om, at holdkort skal udfyldes elektronisk inden kampstart – hvis en klub ikke udfylder holdkortet vil holdet normalvis blive taberdømt.

Klubber opfordres derfor til at huske at få udfyldt holdkortet inden kampstart. Holdkortene kan udfyldes elektronisk via DBU’s fodboldapp, mit DBU eller KampKlar.

OBS: Selvom resultater ikke længere vises i DBU Sjællands børnerækker (fra U12 og yngre), så skal holdene fortsat huske at udfylde holdkort inden kampstart for rækker, hvor det er fastsat, at der skal udfyldes holdkort. Det drejer sig om alle 8:8 og 11:11 rækker.

Klubber som af tekniske (force majeure) årsager ikke har kunnet udfylde holdkortet elektronisk inden kampstart, skal i stedet udfylde et manuelt holdkort på et stykke papir, så dette foreligger senest i halvlegspausen. Holdkortregulativet

Det gør I, hvis teknikken driller og der opstår force majeure

Det er i ’holdkortregulativet’ beskrevet, hvordan man som hold skal forholde sig, hvis der opstår force majeure – altså i de situationer, hvor det ikke er muligt at få udfyldt holdkortet elektronisk. Fx grundet tekniske problemer eller lignende.

I holdkortregulativet står der således:

  • Klubber som af tekniske (force majeure) årsager ikke har kunnet udfylde holdkortet elektronisk inden kampstart, skal i stedet udfylde et manuelt holdkort på et stykke papir, så dette foreligger senest i halvlegspausen. Papir-holdkort forevises til modstanderholdet, der f.eks med en telefon kan tage et billede af dette, hvis det ønskes. Det skal fremgå tydeligt af det papirudfyldte holdkort, hvilken klub holdkortet tilhører samt dato for afviklingen af kampen - ligesom navne og evt. fødselsdato på de benyttede spillere tydeligt skal fremgå. Endelig skal papir-holdkortet underskrives af en ansvarlig leder fra modstanderholdet. Der er ikke formkrav i øvrigt til det papirudfyldte holdkort. Papir-holdkortet skal være DBU Sjælland i hænde 1. hverdag efter kampen. DBU Sjælland vil herefter kunne genåbne holdkortet i en kortere periode, således at holdkortet vil kunne udfyldes elektronisk. Er papir-holdkortet ikke modtaget 1. hverdag efter kampen, vil klubben normalt blive taberdømt. Indsendelse af holdkortet skal ske fra en anmeldt kontaktperson.

Det gør I, hvis holdkortet blev udfyldt forkert

Hvis holdkortet bliver udfyldt forkert skal klubber ifølge holdkortregulativet gøre følgende:

  • En klub kan ved skriftlig henvendelse til DBU Sjællands administration 1. hverdag efter en kamp få genåbnet holdkortet, således at eventuelle fejlindtastninger af spillere eller reserver kan tilrettes. Det skal tydeligt fremgå af henvendelsen, hvilke rettelser klubben ønsker at foretage.

Spørgsmål?

Ved spørgsmål til holdkortregulativet eller generelle turneringsregler, kan man selvfølgelig altid kontakte DBU Sjælland på: