Som sagsbehandler vil du blive tilknyttet DBU Sjællands sekretariat, der ud over at varetage sagsbehandlingen på det disciplinære område, også omfatter økonomifunktionen i huset og den politiske servicering af DBU Sjællands bestyrelse.

Du får hos os mulighed for at blive en del en spændende arbejdsplads, hvor humøret er højt og hvor vores medlemsklubber er i centrum. Vi vil således gerne opretholde et højt serviceniveau overfor klubberne, og her bliver du en vigtig medspiller.

Dit hovedfokus i fodboldsæsonen vil være behandlingen af et flertal af de ca. 250 disciplinær sager, som DBU Sjælland hvert år får ind ad døren i forbindelse med afviklingen af vores turneringer. Derudover vil du på ad hoc basis også blive involveret i andre sekretariatsopgaver som for eksempel udarbejdelse af sagsindstillinger til bestyrelsen.

Ansøgningsfristen er mandag den 27. marts 2023 kl. 12.00