Flere piger og kvinder skal med i fodboldens fællesskaber. Det er formålet med indsatsen Get Movin’, som i løbet af de næste år skal køre i mindst 96 fodboldklubber landet over.

Et af redskaberne til at nå målet om ligeværd mellem kønnene er at skabe synlige rollemodeller for piger i fodboldklubberne – og det kan for eksempel være ved at uddanne kvindelige trænere og dommere. Det er et faktum, at der er markant færre kvindelige end mandlige uddannede trænere og dommere i Danmark, og det er en af de ting, som Get Movin’ indsatsen skal gøre noget ved.

Trænerkursus Helsingør 041123 073

Trænerkursus – kun for kvinder

For nylig var der så indbudt til trænerkursus i Helsingør IF – det første trin i UEFA’s træneruddannelse, nemlig C1-kurset. Denne gang var kurset udbudt specielt for kvinder, og der var stor interesse – faktisk var kurset fuldt booket.

Underviseren var Peter Baun, der – udover at være trænerudvikler for DBU – også er ansat i fællesskab mellem Snekkersten IF og Helsingør IF som børneudviklingstræner. Så det var en erfaren instruktør, der førte deltagerne gennem kurset. De to klubber er begge med i Get Movin' indsatsen.

Kurset foregik som en vekslen mellem teori i undervisningslokalet og praktik på banen, hvor deltagerne fik lov at øve sig ved at træne børnespillere fra klubben.

Læring, åbenhed og sparring

Bestyrelsesmedlem i Helsingør IF Camilla Madsen fortæller om kurset:

”Det var fantastisk at skabe et rum for kvinder, som har et hjerte, der brænder for fodbold – men en usikkerhed i en sport, hvor det oftest er mænd der træder frem. Det var 10 timer med læring, åbenhed og sparring”, siger Camilla Madsen.

Udover at være bestyrelsesmedlem og træner i Helsingør IF er hun en af de såkaldte Get Movin’ ambassadører, der fungerer som en nær rollemodel og blandt andet afvikler fodboldaktiviteter i skoler og SFO’er med efterfølgende tilbud om træning i klubben.

Camilla Madsen fortæller, at der allerede er efterspørgsel blandt kvinderne efter mere uddannelse.

”Flere har allerede efterspurgt et C2-kursus og et dommerkursus. Det har givet kvinderne en helt ny forståelse og indblik i, hvad fodboldverdenen er og giver - især når vi står sammen”, fortæller hun.

Trænerkursus Helsingør 041123 082

Om Get Movin'

Get Movin’ indsatsen skal skabe ligeværd mellem kønnene i fodboldens fællesskaber og øge spilleglæden for piger og kvinder landet over. Indsatsen har til formål at skabe håndholdte kulturforandringer i klubberne og at nedbryde fordomme om piger og kvinder i fodbold.

En vigtig del af Get Movin’ er rekruttering og uddannelse af flere kvindelige trænere og dommere. En forbedret diversitet sikrer, at pigerne får nære rollemodeller at spejle sig i.

Målet er at tredoble antal kvindelige trænere og fordoble antal kvindelige dommere igennem Get Movin’ projektperioden.

Get Movin’ er et samarbejde mellem DBU, DBU Bredde, Kvindedivisionsforeningen og Nordea-fonden. Nordea-fonden har støttet Get Movin’ med 10 mio. kr., og DBU har lagt et tilsvarende beløb i indsatsen, der løber til og med 2026.