I 2010 flyttede DBU Sjællands administration til den nuværende kontorbygning i Himmelev. Siden er aktivitetsniveauet steget i en sådan grad, at bygningen ikke længere dækker behovet for kontorpladser, mødelokaler til medarbejdere og frivillige og øvrige faciliteter. DBU Sjælland er således vokset ud af de nuværende rammer og derfor har DBU Sjællands bestyrelse besluttet, at tiden er moden til at flytte.

”Efter længere tids søgning har vi nu fundet en kontorbygning i Roskildeområdet, der passer bedre til vores behov. Der har i lang tid været et stort pres for at finde større lokaler, der kan rumme vores høje aktivitetsniveau, både hos medarbejdere og vores mange frivillige. Derfor glæder det mig og resten af bestyrelsen, at det nu er lykkes”, siger Jakob Koed, formand for DBU Sjælland.

Købet af den nye kontorbygning på Fuglebakken 2, 4000 Roskilde vil blive finansieret af opsparede midler, et midlertidigt lån fra DBU og indtægten fra salget af den nuværende bygning, der er købt og betalt. Dette gør samlet set, at de årlige udgifter fortsat kan holdes nede i et rentabelt leje. Den nye kontorbygning skal renoveres før indflytning, og derfor forventes DBU Sjælland først at flytte ind i den nye bygning i løbet af 2024.