For fire år siden gik velfærdsalliancen mellem DBU, DBU Sjælland og Holbæk Kommune i luften, hvilket blandt andet har ført til flere uddannede fodboldtrænere og 21 procent flere piger og kvinder som spillere.

Samlet er der i Holbæk Kommune 4380 medlemmer i klubber under DBU og DBU Sjælland, og det svarer til en medlemsvækst på cirka 10 procent under velfærdsalliancen.

De gode resultater har ført til, at en forlængelse af alliancen blev underskrevet 1. juni.

Papirerne blev underskrevet på Jyderup Stadion, hvor fodboldbegivenheden ’Pigeraketten’ løb af stablen, og skolens elever fra valgfaget ’Juniortræner’ deltog som hjælpeinstruktører.

VFA Holbæk 010624 003 Juniortrænerne var med til at afvikle eventet 'Pigeraketten' på Jyderup Stadion.

Pennen til underskrifterne blev ført af borgmester i Holbæk Kommune Christina Krzyrosiak Hansen og formand for DBU Sjælland Jakob Koed. Velfærdsalliancen er ligeledes underskrevet af DBU’s formand Jesper Møller.

”Det er helt afgørende, at vi som samfund arbejder for at forbedre trivslen blandt børn og unge. Det kan vi gøre ved at få endnu flere med i foreningsfællesskaber og sport, der styrker både fysisk og mental sundhed. Og det er netop noget af dét, velfærdsalliancen på meget fin vis kan”, fortæller Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk Kommune.

Konkrete indsatser
I velfærdsalliancen indgår konkrete initiativer, der understøtter indsatsområder i Holbæk Kommune. Det dækker blandt andet over en social indsats med fodboldtilbud for børn og unge med særlige behov samt uddannelse af unge dommere og rollemodeller fra boligsociale områder.

Der kommer også et skoleforløb med fokus på bevægelse, træneruddannelse og brobygning til foreningslivet på udvalgte skoler. Dertil sætter alliancen fokus på børnefodbold, fodbold for piger og kvinder samt klubudvikling og frivillighed.

"Jeg synes, det er alletiders, at vi fortsætter det fantastisk gode samarbejde med Holbæk Kommune til glæde for kommunens fodboldklubber og borgere. Jeg er især glad for vores vedvarende fokus på udvikling af klubberne og på at styrke de frivillige. Det kommer i de kommende år blandt andet til at foregå ved uddannelse af trænere, der er så vigtige for kvaliteten af klubbernes fodboldtilbud”, siger DBU Sjællands formand Jakob Koed.

Også DBU’s formand Jesper Møller er glad for, at samarbejdet fortsætter.

”Alle piger og drenge skal trives i fodboldens fællesskaber. Her er fodboldklubberne og de frivillige altafgørende, så det er fantastisk, at vi kan understøtte både klubberne, de frivillige og de fodboldglade børn og unge endnu mere med forlængelsen af aftalen. Jeg glæder mig til at følge udviklingen de kommende år, siger DBU’s formand Jesper Møller.

Fodboldklubberne i kommunen har bidraget til aftalens indhold og deltager frivilligt i samarbejdet, der løber frem til ultimo 2026.