Vi fastholder dermed den nuværende model for påsætning af dommere, som blev testet af i efteråret 2023. Beslutningen er truffet på baggrund af en fortsat lovende udvikling i antallet af nye dommere og den udbredte brug af vælg-selv-kampe for dommerne.

Rækker med dommerpåsætning
Ved at forlænge den nuværende model for dommerpåsætning, vil vi fortsat påsætte dommere i Serie 4 (foråret 2024), U17 Drenge 2 og U16 Drenge 2. Derudover vil U14 Drenge 2 fortsat blive påsat, da vi her får mange nye dommere ind, der har en passende indrangering og erfaring til at dømme i rækken.

Rækker uden dommerpåsætning
Desværre er det fortsat sådan, at vi ikke har nok uddannede dommere til, at vi kan finde en dommer til alle kampe i DBU Sjællands turneringer. I det tilfælde er det hjemmeholdets ansvar at finde en egnet dommer eller kampleder. Det drejer sig om følgende rækker:

  • Serie 5 på lørdage
  • Serie 6
  • U17 Drenge 3
  • U16 Drenge 3
  • U15 drenge 3-4
  • U14 Drenge 3-4
  • Alle 8-mandsrækker, undtagen Herre Mester og U13 Liga Piger

Vælg-selv-kampe

Siden den 1. maj 2023 har dommere haft mulighed for med relativt kort varsel at tage ekstra kampe gennem DBU’s Fodbold app og Mit DBU. Funktionen hedder vælg-selv-kampe og er tilgængelig for alle aktive dommere hos DBU Sjælland. Læs mere om vælg-selv-kampe her:

 

Dommerbestilling

Det vil fortsat være muligt at kontakte DBU Sjællands dommerafdeling på dommer@dbusjaelland.dk, hvis man gerne vil bestille en dommer til en eller flere døm-selv-kampe.
I det tilfælde vil dommerafdelingen gøre kampen tilgængelig på vælg-selv-kampe, hvorefter relevante dommere kan byde ind på kampen. Systemet tager højde for, at dommeren kun vil blive præsenteret for kampe, der passer til den pågældendes indrangering og indenfor en rimelig kørselsafstand fra bopælen. Vi vil i den forbindelse opfordre til, at man holder øje med om kampen bliver afsat. Vi anbefaler, at man orienterer sig under stillinger og resultater hver onsdag.