Ørslev GIF (V)

Ryd
Hold Pulje
Senior
Serie 2 Pulje 4
Serie 4B - Forår Pulje 6
Serie 5 - Forår Pulje 10
8:8 Kvindesenior 2 - Forår Pulje 7
VETERAN TURNERING SYD Pulje 1
U17
U17 Drenge 1 (07) Forår Pulje 3
U16
U16 Drenge 2 (08) Forår Pulje 3
SM FINALS U16 drenge 2 Pulje 1
Ungdomspokal U16 Drenge (08) 23/24 P1
U14
U14 Drenge 2 (10) Forår Pulje 4
U14 Drenge 4 (10) Forår Pulje 4
U12
U12 Drenge 2 8:8 (12) Forår Pulje 5
U12 Drenge 4 8:8 (12) Forår Pulje 5
U10
Lokalbold VK U10 5-mands 27/4 Pulje 1
Lokalbold VK U10 5-mands 27/4 Pulje 1
Lokalbold VK U10 5-mands 18/5 Pulje 1
Lokalbold VK U10 5-mands 18/5 Pulje 1
Lokalbold VK U10 5-mands 8/6 Pulje 1
U9
Lokalbold VK U9 5-mands 27/4 Pulje 2
Lokalbold VK U9 5-mands 27/4 Pulje 1
Lokalbold VK U9 5-mands 18/5 Pulje 1
Lokalbold VK U9 5-mands 18/5 Pulje 2
Lokalbold VK U9 5-mands 8/6 Pulje 1
Lokalbold VK U9 5-mands 8/6 Pulje 2
Lokalbold VK U9 5-mands 8/6 Pulje 1
U8
Lokalbold VK U8 5-mands 27/4 Pulje 1
Lokalbold VK U8 5-mands 27/4 Pulje 1
Lokalbold VK U8 5-mands 18/5 Pulje 1
Lokalbold VK U8 5-mands 18/5 Pulje 2
Lokalbold VK U8 5-mands 18/5 Pulje 1
Lokalbold VK U8 5-mands 8/6 Pulje 1
Lokalbold VK U8 5-mands 8/6 Pulje 2
Lokalbold VK U8 5-mands 8/6 Pulje 1
U7
Lokalbold VK U7 3-mands 27/4 Pulje 1
Lokalbold VK U7 3-mands 27/4 Pulje 1
Lokalbold VK U7 3-mands 27/4 Pulje 1
Lokalbold VK U7 3-mands 18/5 Pulje 1
Lokalbold VK U7 3-mands 8/6 Pulje 2
U6
Lokalbold VK U6 3-mands 18/5 Pulje 1
Lokalbold VK U6 3-mands 8/6 Pulje 1
Lokalbold VK U6 3-mands 8/6 Pulje 1

Log ind