Protester og udeblivelser (indefodbold)

Her kan du læse om reglerne for protester og udeblivelser i indendørsturneringen

Trækning, udeblivelse samt benyttelse af ikke-spilleberettiget spiller:

Se økonomiregulativ her

Særlige regler ved finalestævner
Ved trækning/udeblivelse samt ulovlig brug af spiller i finalestævner fordobles ovenstående takster.
En eventuel trækning skal skriftligt være meddelt DBU Sjælland. I modsat fald gælder taksten for udeblivelse. Alle takster faktureres klubbens konto.

Et hold der udebliver fra én eller flere kampe kan blive udtrukket af turneringen.

Protester
En eventuel protest kan kun indsendes fra en af klubbens officielle kontaktpersoner. Det vil sige en person, som klubben har anmeldt til DBU Sjælland via klubadministrationssystemet KlubOffice.

Protesten skal være skriftlig, underskrevet og vedlagt et protestgebyr - se økonomiregulativ her. Protestgebyret tilbagebetales, hvis den protesterende klub får medhold. Ved protester og anker udfyldes den følgende formular:

I indledende runde og i mellemrunder hvor der ikke er cup-kampe skal protesten være DBU Sjællands administration i hænde senest 2. hverdag efter spilledagen.
Protester i finalestævner og i mellemrunder, hvor der samme dag spilles videre med cup-kampe (kvalifikationskampe), skal protesten afleveres ved tidtagerbordet senest 10 minutter efter kampens ophør.

Alle protester afgøres af DBU Sjælland's disciplinærudvalg.

 

Her kan du finde formularen til indsende af protest/anke