Bestyrelsen

Al korrespondance til bestyrelsen bedes sendt til administrationen.


DBU Sjællands bestyrelse

Jakob Koed
Bestyrelsesformand Jakob Koed
DEL24 157
Bestyrelsesmedlem Henriette Hansen
DEL24 159
Bestyrelsesmedlem Thomas Gram
DEL24 160
Næstformand Gerhard Grubb Waaentz
Ilknur Kekec Coban
Bestyrelsesmedlem Ilknur Kekec Coban
DEL24 154
1. suppleant Süleyman Yücel
DEL24 158
Kasserer Frank Petersen
DEL24 156
Bestyrelsesmedlem Jørn Hedengran
Pia Nygaard
2. suppleant Pia Nygaard
Delegeretmødet er unionens højeste myndighed

Bestyrelsens opgaver og ansvar

 • Sikre unionens love overholdes samt sikre implementering af beslutninger truffet på delegeretmødet
 • Tilse unionens love og turneringsbestemmelser ikke strider mod vedtagelser i FLU. DBU og DIF
 • Fastlægge og fastholde unionens politik, overordnede principper og rammer samt strategier
 • Drøfte fremtidsplaner på et bestyrelsesseminar mindst en gang årligt
 • Sikre at der afholdes minimum én årlig udviklingsdag for alle udvalg
 • Godkende budgetter og vurdere indstillinger om økonomiske forhold
 • Fastlægge indsatsområder for breddekonsulenters virke under hensynstagende til de overordnede vedtagelser for DIF og DBU
 • Sikre alle udvalg udarbejder mål og handlingsplaner, og disse mindst én gang årligt evalueres til godkendelse i bestyrelsen
 • Sikre overgang fra udvikling til drift
 • Sikre der udarbejdes DBU Sjællands notater som grundlag for bestyrelsens vurdering
 • Nedsætte faste udvalg samt fastsætte disses opgaver og kompetence
 • Nedsætte udførende grupper samt fastsætte disses opgaver og kompetence
 • Nedsætte projektgrupper samt fastsætte disses opgaver og kompetence
 • Nedsætte et forretningsudvalg hvis opgave er, at varetage overordnede organisatoriske forhold, samt udarbejdelse af indstillinger/debatoplæg m.v. til bestyrelsen vedrørende strategiske forhold.
 • Sikre DBU Sjællands størst mulig indflydelse på udviklingen af dansk fodbold ved at udpege/indstille repræsentanter til bestyrelse, udvalg m.v. i andre kompetente forsamlinger (DBU, FLU m.v.)

Senest revideret januar måned 2011