Trivsel og transferværdi

”Det er helt utroligt – alle 36 piger mødte ind til træningen første gang”, denne udtalelse er set på Facebook og den fylder med stor glæde. Det giver nemlig mental sundhed og velvære, at være fysisk aktive sammen med andre, at høre til og gøre noget i et fællesskab og at dette noget føles meningsfyldt for den enkelte (ABC for mentalsundhed). Så når alle 36 piger møder ind til træning efter i en lang periode at have været afskåret fra legen med bolden og fodboldens fællesskab, så er der her en klub/træner, som har fat i den lange ende i forhold til, at sikre trivsel på sit hold.

Under Corona-pausen er der set mange forskellige kreative løsninger på, hvordan tilknytningen til fodbolden kan bevares. Og online træningsprogrammer og fodboldøvelser, har været delt på tværs af trænere og klubber til glæde for alle fodboldelskende børn, unge og voksne. Og ingen tvivl – det har været godt at kærligheden til fodbolden som aktivitet under den tvungne pause har været stimuleret, men for specielt én gruppe, er det ikke sikkert at disse aktivitetsløsninger er nok.

17% overvejer at stoppe
Spørgeskemaundersøgelser fra projektet Gode Fodboldmiljøer for piger viser, at i gennemsnittet overvejer 17% af de adspurgte piger i aldersgruppen 12-18 år - i al hemmelighed, at stoppe med at spille fodbold. Og det gør aldersgruppen langt mere sårbar for frafald i forbindelse med den nuværende udelukkelse fra fodboldfællesskabet, der kan benyttes som årsag til et fodboldexit. Til trods for, at tallene er hentet fra kvindefodbolden, så er der ingen belæg for at antage at tallene er kønsspecifikke. Faktisk er det mere sandsynligt, at årsagerne skal findes i den dominerende ungdomskultur og at fodboldstoppet i de fleste tilfælde ikke skyldes fodboldtræthed, men udfordringer ved at legitimere behovet for et ”frikvarter”, væk fra altid online til rådighed og konstant bedømmelse.

Derfor skal vi hjælpe vores unge fodboldspillere og være tydelige i fortællingen om, hvorfor fodbold er langt mere end den vigtige og sjove aktivitet, som de er en del af på fodboldbanen. Vi skal manifestere fodbolden som et meningsfyldt og nødvendigt frikvarter, og give argumenter for hvorfor det er vigtigt at prioritere fodbolden i en travl og præstationsorienteret hverdag.

Hvorfor skal vi spille fodbold
Nedenfor starter klubberne, som deltager i projektet Gode Idrætsmiljøer for piger - listen over argumenter. Fyld endelig på og tilpas efter din klubs virkelighed og råb så argumenterne så højt og længe, at både de unge piger og deres forældre hører dem :

 • At bruge tid på fodbold giver udover den fysiske sundhed også mental sundhed, glæde og livsduelighed.
 • Hos os tilbydes børn og unge tilhørsforhold og fællesskaber, som giver dem lyst og evne til at samarbejde fordi vi i klubben lyttet til dem og anerkender dem som nogle, der også har ressourcer og perspektiver at byde ind med.
 • Vores træningsstruktur dikterer tilstedeværelse - at være til stede og kunne agere i nuet, det giver evnen til nærhed og giver mange unge et frirum fra altid (online) tilstedeværelse.
 • Til træning lærer vi, at det at begå fejl er meningsskabende i forhold til at kunne udvikle sig både som spiller og menneske.
 • Vi forventer at spillerne i legen med bolden afprøver nyt, det giver de unge spillere positive erfaringer med at udfordre sig selv og bevæge sig ud af deres comfortzone.
 • I holdets fællesskab lærer vi at nederlag kan overleves, og vi lærer i fællesskabet at bevæge os videre og at finde nye handlemuligheder.
 • Hos os i klubben mødes de unge med interesse, tiltro og positive forventninger om, at de kan bidrage til fællesskabet også allerede før de egentligt har vist at de kan. Den tilgang betyder, at de unge spillere udvikler tillid til sig selv og møder andre med tillid og rummelighed.
 • I klubben og på holdet, blandt spillere, trænere og andre frivillige skabes tillid og tillidsfulde relationer, hvor det er naturligt at dele også det, der kan opleves som svært. Det giver selvtillid og selvværd gennem det at dele, at opleve at du og/eller det du står overfor ikke er så anderledes end det andre oplever og tænker over.
 • Til træning har vi fokus på, at lære spillerne, at det at gøre noget i fællesskab er anerkendelsesværdigt og givtigt, ligesom vi fremmer ligeværd og samhørighed.
 • Vi forventer, at spillerne går i bad efter træning/kamp – da vi i en sammenligningskultur tror på vigtigheden af, at unge under naturlige omstændigheder og i et trygt miljø ser forskellige kropstyper og ikke alene ser og stræber efter kropsidealer fra de Sociale Medier, som er uopnåelige for de fleste og hvor en sammenligning oftest kun medfører usikkerhed, utilfredshed og dermed risiko for nedsat trivsel.
 • Hos os er det en naturlig forventning, at spillerne kan modtage en kollektiv besked og indgå i en gruppe på gruppens præmisser. Fodbold er en holdsport og vi skal fungere som et hold – det betyder, at det er os frem for mig.
 • Vi forventer, at pigerne (selv) til- og afmelder sig til træning og kamp, fordi de lærer respekt for andres tid og forberedelse og fordi de lærer at tilrettelægge og prioriterer egen tid.
 • Gennem fodbolden uddannes spillerne til at arbejde struktureret og målrettet, fordi vi giver dem en meningshorisont – klarhed over hvor de bevæger sig hen, som er reelt baseret/opnåelige målsætninger og ikke baseret på urealistiske forventninger fra Sociale Medier og historier om hvordan DU opnår succes.
 • I klubben gør vi op med individualisme – hos os er det ikke alene op til den enkelte at skabe udvikling og resultater, det er vi fælles om på holdet og i klubben. Derfor kan manglende succes, ikke forklares i individuelle termer som manglende vilje, stålsathed, talent og robusthed til at træffe de rette valg op opnå de ønskede mål.
 • Vi gør oprør mod måden at være sammen på, hvor de unge piger konstant bliver bedømt. Hos os tilbyder vi legitime rum og en aktiv måde at koble af på, hvor pigerne ikke hele tiden skal være til rådighed online.