Navneregulativ

DBU Sjællands navneregulativ:
Dette navneregulativ er gældende for klubber, idet der er specielle regler for overbygningsaftaler, delvise fusioner, klubsamarbejder.
Alene en klubs 1. hold der deltager i turneringer under DBU, kan få tilladelse til at have et andet navn end klubbens øvrige hold.
Denne tilladelse gives af DBU og er kun gældende så længe holdet spiller under DBU.

Se DBU's cirkulære 77 om ændring af holdnavn

  • Holdsamarbejde: Ved indgåelse af holdsamarbejde skal samarbejdet bære den ene eller alle deltagende klubbers navne, og må ikke bære et tredje navn.
  • Klubnavne i brug: Der kan ikke benyttes navne, der allerede benyttes af andre klubber.
  • Geografi: Såfremt et navn referer til en geografisk placering, skal navnet med rimelighed begrænse sig til det geografiske område, hvor klubben er hjemhørende.
  • Kommercielle navne: Klub- og holdnavne må ikke indeholde sponsor og/eller firmanavne.
  • Politik og Religion: Klub- og holdnavne må ikke signalere et religiøst og/eller politisk tilhørsforhold. Klub- og holdnavne må ikke være krænkende for personer eller befolkningsgrupper. Derfor må klubnavne heller ikke indeholde direkte eller indirekte politiske eller religiøse budskaber.

 

Spilleplads
Ansøgning om ændring af spillepladsens navn til et kommercielt navn skal indsendes til DBU Sjælland af klubbens bestyrelse med en kopi af det bestyrelsesreferat (underskrevet), hvor navneændringen er besluttet.

Endvidere skal der vedlægges skriftlig bekræftelse fra kommunen på accept af navneskiftet. Navneændring vil gælde hele anlægget, og ikke kun en enkelt bane og skal overholde ovenstående retningslinier for politik og religion.

 

Vedtaget af DBU Sjællands bestyrelse 06.09.2013