Optagelsesregulativ for nye medlemsklubber

Her finder du DBU Sjællands regulativ for optagelse af nye medlemsklubber

DBU Sjællands regulativ til optagelse af nye medlemsklubber indeholder oplysninger om for eksempel krav og tidsfrister ved nyt medlemskab. 

 

DBU Sjællands love § 2.1
Som ordinære medlemmer optages fodboldspillende klubber* under unionens område. Indmeldelse skal ske skriftligt og være ledsaget af klubbens love/vedtægter samt oplysning om formandens, kassererens og øvrige bestyrelsesmedlemmers navn og adresse.

Endvidere må en ny klub, samtidig med ansøgning om optagelse, kunne dokumentere at have et reglementeret baneanlæg , som opfylder betingelserne for respektive turneringsreglementer, til rådighed. Unionen er berettiget til at syne dette anlæg inden godkendelse. Bestyrelsen fastsætter indmeldelsesgebyr og frister.

 *Følgende typer klubber betragtes som fodboldspillende klubber:

  • Fodboldklubber 
  • Futsalklubber 
  • Fodbold Fitness klubber
  • Streetfodbold klubber 
  • Idræts- og efterskoler

 


Krav til klubbens vedtæger

En klub/forening, der skal optages som medlem hos DBU Sjælland skal have et primært idrætsligt/fodboldmæssigt formål indskrevet i klubbens/foreningens formålsparagraf. Navnet på klubben/foreningen skal signalere dette formål.

Det er endvidere et krav, at klubbens/foreningens medlemmer betaler kontingent for at være medlem af klubben/foreningen.

Klik her for Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) krav for medlemskab af et specialforbund (Sådan startes en fodboldklub). (LINK)

Når en klub er godkendt som medlem, skal den – forinden tilmelding til aktiviteter – have deltaget i et obligatorisk informationsmøde

Samtidig med en ny klub første gang tilmelder hold til turneringen, skal klubben dokumentere, at den råder over det fornødne antal spillere til disse hold.

Optagelsesgebyr er kr. 1500.00. 

Optagelse af nye klubber skal være foretaget senest 1. juni eller 1. december for at kunne sikre deltagelse i turneringen den efterfølgende turneringshalvdel.

 

Depositum
Inden behandling af en ansøgning om medlemsskab skal der indbetales et depositum på kr. 3000,00, som tilbagebetales når klubben har gennemført fem på hinanden følgende turneringsår.

Samtidig med en ny klub første gang tilmelder hold til turneringen, skal klubben dokumentere, at den råder over det fornødne antal spillere til disse hold. Dokumentationen skal ske i form af indsendelse af spillercertifikater eller spiller-erklæringer for mindst 15 spillere pr. 11-mandshold, og mindst 10 spillere pr. 7-mandshold.

Optagelse af nye klubber skal være foretaget senest 1. juni eller 1. december for at kunne deltage i turneringen den efterfølgende turneringshalvdel, med ansøgningsfrist en måned inden.