11:11 / 8:8 - Turneringsreglement for M+50, M+55, M+60 og M+65

§ 1 Gyldighed

§ 1.1 Dette reglement gælder for M+50, M +55, M+60, M+65 rækkerne 8- mands og 11-mands, dog således at forhold, der ikke er beskrevet i dette reglements §§ reguleres af DBU Sjællands turneringsreglement 11-mands.

§ 1.2 Turneringen afvikles i perioden 1.1 til 31.12 og afvikles primært som helårsturnering.

§ 1.3 Der udbydes pokalturnering i de pågældende rækker.

-

§ 2 Dispensationer fra regler

§ 2.1 DBU Sjælland afgør ansøgninger fra klub/klubber om dispensation fra de i dette reglement angivne §§.

-

§ 3 Alder

§ 3.1 Spillere i M+50 rækkerne skal på spilledagen være fyldt 50 år. Spillere i M+55 rækkerne skal på spilledagen være fyldt 55 år. Spillere i M+60 rækkerne skal på spilledagen være fyldt 60 år. Spillere i M+65 rækkerne skal på spilledagen være fyldt 65 år.

§ 3.2 I rækkerne må der – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden, at der skal ansøges herom – benyttes op til 2 spillere per kamp, der på spilledagen er højst tre år yngre end aldersgrænsen angiver. Såfremt en klub ønsker at benytte mere end de angivne to spillere, der er yngre end aldersgrænsen angiver, er dette tilladt under forudsætning af, at det er aftalt med modstanderen inden kampen.

-

§ 4 Moderklub

§ 4.1 En spillers moderklub er den seneste klub, som spilleren lovligt repræsenterer i turneringskamp på græs/kunstgræs - eller hvor spilleren repræsenterer flere klubber, da den af klubberne, der er i besiddelse af spillerens spillercertifikat/spillererklæring.

§ 4.2 En spiller kan i samme turneringshalvår kun deltage for én moderklub i turneringer, stævner og enkeltkampe på græs/kunstgræs – og spilleren skal være medlem af denne moderklub, samt registreret og godkendt af DBU Sjælland. Et klubskifte til en ny moderklub kan tidligst finde sted, således at spilletilladelse opnås her fra først følgende halvår.

-

§ 5 Deltagelse for andre klubber

§ 5.1 Det er det tilladt at benytte spillere fra anden klub under forudsætning af, at spilleren er medlem af begge klubber og registreret og godkendt af lokalunionen for begge klubber samt, at spillerens moderklub giver sin accept og at denne accept foreligger inden holdets første kamp i turneringen.

-

§ 6 Spilletilladelse ved klubskifte mellem DBU-klubber

§ 6.1 En spiller kan aldrig opnå tilladelse til at spille for et hold i en ny klub, hvis pågældende hold mangler tre eller færre kampe i turneringsrækken.

§ 6.2 En spiller skal have aktiveret sit fodboldpas for at være spilleberettiget i turneringen.

§ 6.3 Hvis en spiller inden for de seneste 30 måneder har deltaget i turneringskamp for en klub under en af DBUs Lokalunioner og nu vil skifte til at spille kampe for en DBU Sjælland-klub, som sin nye moderklub, skal der udfærdiges et elektronisk spillercertifikat. Det sker via den afgivende moderklub og først når spillercertifikatet er modtaget i den nye moderklub kan spilleren deltage for sin ny moderklub under forudsætning af, at pågældende er registreret af lokalunionen.

§ 6. 4 Den afgivende moderklub skal udfylde og oversende spillercertifikatet via KlubOffice til den nye moderklub – idet et spillercertifikat dog lovligt kan tilbageholdes med henvisning til, at spilleren er i restance med op til 6 måneders kontingent.

§ 6.5 Reagerer den afgivende moderklub ikke inden for en frist på 7 dage på anmodningen om at fremsende spillercertifikatet eller henviser til den i § 16.4 angivne kontingentrestance, kan den nye moderklubs Lokalunion på anmodning udstede et midlertidigt spillercertifikat, og den ikke-reagerende klub kan idømmes bøde.

-

§ 7 Op- og nedrykning af spiller fra et hold til et andet

§ 7.1 Reglen om at spillere skal spilles fri gælder ikke kampe i M+50 rækken og ældre, der hverken løser eller binder spillere i forhold til øvrige turneringsrækker.

-

§ 8 Forhold omkring udvisning/bortvisning og karantæne

§ 8.1 Udvisninger/bortvisninger af spillere såvel som ledere/trænere indberettes som udgangspunkt ikke med mindre, der er tale om decideret voldelige hændelser. I tilfælde hvor der er tale om voldelige hændelser, afgør DBU Sjælland karantænens længde. Eventuel karantæne afvikles i nærmest følgende kamp i samme række.

-

§ 9 Spilletid

§ 9.1 Spilletiden i M +50 og ældre for såvel 8-mands som 11-mands rækken er 2X30 minutter.

-

§ 10 Antal spillere

§ 10.1 På hold i M+50 og ældre 8-mands rækken kan der deltage 8 spillere og op til 3 reserver, og alle spillere kan udskiftes og sættes ind igen. På et hold i M+50 11-mands rækken kan der deltage 11 spillere og op til 3 reserver, og alle spillere kan udskiftes og sættes ind igen.

§ 10.2 De to hold i en kamp i M+50 og ældre turneringen 8 - mands kan dog aftale at afvikle en kamp som 7 vs.7 i stedet for 8 vs.8. Hvis dette aftales, kan der deltage 7 spillere og op til 4 reserver i kampen, der alle kan udskiftes og sættes ind igen. Det er en forudsætning for at spille 7vs7, at dette er aftalt med modstanderen før kampen.

-

§ 11 Dommere

§ 11.1 DBU Sjælland påsætter dommer til kampene i M+50 rækkerne. I ældre rækker kan klubben rekvirere dommer til egne hjemmekampe.

-

§ 12 Boldstørrelse

§ 12.1 Der spilles med boldstr. 5 i rækken.

-

§ 13 Banestørrelse og mål

§ 13.1 I 8-mands rækken spilles der på en bane med idealmålene 68 x 52,5 meter, eller på tværs af en godkendt 11 mands bane. 10% afvigelse på areal accepteres. Der benyttes 8-mands mål (5X2 meter).

§ 13.2 I 11-mands er kravene til banens størrelse angivet i Fodboldloven – men for at opnå ensartede turneringsvilkår er indført krav om standardstørrelse for 11M kampe i M+50 = 105m x 68m. Det accepteres, at alle 11M kampe afvikles på baner med mål = 102m x 65 m, såfremt der er tale om baner anlagt før 2012.

-

§ 14 Holdkort

§ 14.1 Der skal ikke udfyldes elektroniske holdkort i hverken 8-mands rækken eller 11-mands rækken.

-

§ 15 Resultatindberetning

§ 15.1 Resultatindberetning sker i KlubOffice, på App eller på "Mit DBU". Hjemmeholdet skal indberette kampresultatet på spilledagen.


 

Øvrige: 

Protester: 
Da turneringerne er rækker med meget indbygget fleksibilitet, forventer DBU Sjælland ikke, at de deltagende klubber indgiver protester i kampe i M+50 turneringerne.

Program: 
Holdene opfordres til at gennemtjekke programmet ved udsendelsen via KlubOffice, så antallet af flytninger holdes på et minimum af hensyn til modstandernes planlægning og DBU Sjællands dommerpåsætning. Skulle det alligevel blive nødvendigt at flytte en kamp, henvises der til reglerne i DBU Sjællands 11-mands turneringsreglement jf. dette reglements § 1.1.

Holdsamarbejder/Klubsamarbejder: 
Følger de normale regler, som er beskrevet på DBU Sjællands hjemmeside

Hjemmeholdet:
I turneringen for ældre er det ”kutyme”, at hjemmeholdet tilbyder udeholdet drikkelse efter kampen.