5:5 - Supplerende reglement børn

(vedtaget 16.11.2012)

”Turneringsreglement for DBU Sjælland” gælder også for Børn 5M. Det hedder heri, at

§ 32.2 Krav til banestørrelse, opmærkning, mål, markeringer for spil med mindre holdstørrelse end 11 indgår i spillereglerne for disse.

§ 33.1 Reglerne for kampens start og spillemæssige afvikling er angivet i Fodboldloven. Der er fastsat begrænsninger såvel som supplerende bestemmelser i anvendelsen af Fodboldlovens angivelser i turneringer for Børn og Ungdom og ved spil med holdstørrelser mindre end 11 – og disse begrænsninger og supplerende bestemmelser indgår i spillereglerne for disse.

For at leve op til at være brugervenligt er der i supplerende regler for 5M udover det, som ifølge Turneringsreglement for DBU Sjælland skal være omfattet, taget en række bestemmelser fra dette Turneringsreglement med over i disse spilleregler – disse bestemmelser er markeret med en *. Der er benyttet samme rækkefølge for de enkelte forhold som i Turneringsreglement for DBU Sjælland og i tvivlstilfælde er det altid Turneringsreglement for DBU Sjælland, der gælder.

Alle praktiske oplysninger såsom tilmeldingsfrister, tilmeldingsprocedure for hold, deltagergebyrer m.v. angives på hjemmesiden og i DBUs Sjællands Nyhedsbreve. Det er gratis at abonnere på Nyhedsbrevet, der udsendes elektronisk.


 

I. Gyldighed og turneringsadministrator

1. * Alle henvendelser, ansøgninger og indberetninger rettes til DBU Sjælland

2. * DBU Sjælland afgør ansøgninger fra klub/klubber om dispensation fra angivne regler.

-

II. og III. Sæson, turneringsform og brug af "for gamle spillere"

1. Udbydes både efterår og forår for U13 drenge, U12 drenge, U11 drenge, U10 drenge, U9 drenge, U8 drenge samt U13 piger, U12 piger, U11 piger, U10 piger, U9 piger og U8 piger.

2. Der udbydes i flere niveauer – laveste nummer er højeste niveau og begyndere er for spillere, der max. har spillet 1 år eller har særlige behov/udfordringer motorisk.

3. Turneringen afvikles i stævneform for så vidt muligt i 5-holds puljer. Alle tilmeldte hold kan forvente at blive værter for minimum én stævnedag. Hvis man ikke er i stand til at være vært for puljen, skal man selv kontakte én af de andre klubber i puljen for at aftale, at pågældende overtager værtsskabet – og DBU Sjælland skal underrettes * om ændringen af værtsklub.

4. Der kan – uden at der skal ansøges herom - per kamp anvendes ÉN spiller, som er født i sidste halvår (juli – december) året før den pågældende aldersgruppe. Øvrige dispensationer kan kun opnås efter begrundet ansøgning ved én af klubbens officielle kontaktpersoner.

-

IV. Medaljer

1. Ved sidste stævne i foråret uddeles 8 stk. medaljer til hvert hold.

-

V. Op- og nedrykning af hold

1. DBU Sjælland foretager ingen op- og nedrykninger af tilmeldte hold.

-

VI. Spilleberettigelse

1. Spillere kan frit rykke op og ned mellem klubbens hold – forudsat de overholder aldersgrænserne.

-

VII. Fastsættelse af kampe, kampleder, afbud, bane, mål og kampens afvikling

1. * DBU Sjælland fastlægger dag, tid og sted for stævnedagens afvikling.

2. * Værtsklubben er ansvarlig for baneopstilling og skal levere bold og desuden have reservebold i beredskab

3. Førstnævnte hold sørger for kvalificeret kampleder/baneleder.

4. * Kamplederen har ret til at påbyde trænere, holdledere såvel som tilhængere og andre tilskuere at opholde sig/ikke opholde sig på anviste steder op til banen. Trænere/ledere/ tilskuere bør opholde sig på sidelinjen.

5. Et afbud skal være meddelt såvel DBU Sjælland som modstanderholdet senest to hverdage før spilledagen for at være rettidigt.

6. Banen skal overholde følgende mål : L: 40 X B:30 meter. Målfeltet = straffesparksfeltet måler 13x5 meter. Banen afmærkes som minimum med toppe/”hatte”.

7. Idealstørrelsen for målene er 1,5 X 3,0 meter

8. En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 3 spillere. En kamp kan færdigspilles uanset antallet af spillere på holdet.

9. Kampene afvikles i stævneform med (så vidt muligt) 5 hold i hver pulje. Kampene afvikles med 2x7 minutter, max 60 minutter pr. dag og max 20 minutter pr. kamp.

10. Det anbefales at der spilles efter HAK-princip – halvdelen af kamptiden til hver spiller. Et hold kan bestå af op til 10 spillere, hvoraf 5 må starte på banen samtidig og der må deltage både drenge og piger. Der er fri indskiftning. Én af spillerne skal være målmand.

11. I bestræbelserne på at gøre kampene så jævnbyrdige som muligt og for at undgå meget store nederlag er det tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller.

12. Der benyttes boldstørrelse 3 i kampe for U8, ellers boldstørrelse 4.

13. * Et holds spillere skal være iført trøjer/overtræksveste af samme farve. Udehold skal skifte ved trøjelighed.

14. * Farven på målmandens trøje skal gøre det let at skelne ham/hende fra de øvrige spillere og dommeren. Kamplederen skal undlade at starte kampen indtil forholdet er bragt i orden.

15. * Alle spillere skal bruge benskinner, der skal være helt dækket af strømperne.

16. * Det er ikke tilladt spillerne at bruge udstyr eller bære andet (f.eks. ringe og smykker), som er farligt for spilleren selv eller andre spillere. Bliver kamplederen opmærksom på, at forholdet ikke er i orden, skal de pågældende bortvises fra banen, indtil forholdet er bragt i orden.

17. Ved en advarsel (”gult kort”) tildeles en tidsbegrænset udvisning på 5 minutter – der er personlig. Det betyder, at spilleren kan erstattes på banen i denne periode.

-

VIII. Kampresultat, holdkort og indberetning samt advarsler/udvisninger

1. Kampens resultat skal ikke indberettes til DBU Sjælland – der anvendes ikke holdkort.

-

Der gælder følgende afvigelser fra fodboldloven omkring kampens afvikling

§ 1 Banen
Længde: 40 meter
Bredde: 30 meter
Mål: 3,0 x 1,5 (idealstørrelse)

§ 2 Bolden
U-7/U-8: Boldstørrelse 3
U-9/U-10: Boldstørrelse 4

§ 3 Spillernes antal
Op til 10 spillere, hvoraf 5 må starte på banen.
Min. 3 spillere ved kampstart.
Er et hold bagude med 3 mål må der sættes en ekstra spiller på banen.

§ 7 Spilletid
2 x 7 minutter, dog max. 60 minutter per dag.

§ 8 Spillets igangsættelse
Alle igangsætninger er retningsfrie og direkte.

§ 13 Frispark
Jævnfør Fodboldloven
Alle frispark er direkte, dog vil frispark til det angribende hold i modstanders straffesparkfelt, som efter Fodboldloven ville resultere i et indirekte frispark (for eksempel 'farligt spil') medføre et direkte frispark udenfor straffesparksfeltet - tættest ved forseelsen.
Frispark i eget felt må udføres af målmanden som spark/kast.

§ 14 Straffespark
Tages 5 meter fra mållinjen og midt for målet.
Afstand: 5 meter

§ 16 Målspark
Må udføres som spark/kast og er gyldigt taget selvom bolden ikke sparkes/kastes direkte ud af målfeltet, ligesom målmanden må samle bolden op igen med hænderne før den har rørt en anden spiller.
Målmanden må samle forsætlig indkast (direkte) samt forsætlig aflevering af bold op i hænderne.

§ 17 Hjørnespark
Udføres fra et valgt punkt mellem målfelt og sidelinje.
Afstand: 5 meter