Kalenderturnering til debat

Skal vi bevare den nuværende turneringsstruktur (efterår-forår) eller skal vi skifte til en kalenderturnering (forår-efterår) - bliv klædt på til debatten ved DBU Sjællands delegeretmøde.
Ved delegeretmødet den 10. januar 2015, har Espergærde IF har stillet et klubforslag om et skifte til en kalenderturnering.  

Espergærde IF rejste i store træk samme klubforslag ved det seneste delegeretmøde og her besluttede et flertal, at bestyrelsen skulle arbejde videre med intentionerne i Espergærde IF’s klubforslag om at ændre den nuværende turnering (efterår-forår) til en kalenderturnering (forår-efterår).  

I samarbejde med Espergærde IF blev forslaget derfor konkretiseret med fokus på konsekvenser, fordele og ulemper ved den enkelte model i efteråret. Resultatet af dette samarbejde blev udsendt i en onlineundersøgelse til alle sjællandske klubformænd i november. 

I undersøgelsen gav et lille flertal udtryk for at de ønsker at bevare den nuværende turneringsstruktur. Men for at lægge op til en god og saglig debat om Espergærde IF's klubforslag ved delegeretmødet 2015 kan du her læse resultatet af undersøgelsen og downloade rapporten. 

Konklusion
På spørgsmålet om turneringsstrukturen er klubberne delt i to næsten lige store lejre Med et lille flertal på 1,6 procent ønskede klubberne dog at bevare den nuværende struktur. Undersøgelsen underbygger dermed ikke et skifte til en kalenderturnering. 

Hvis man opdeler klubberne i henholdsvis mindre klubber (under 150 spillere) og større klubber (over 150 spillere) kan man se et mønster i holdningerne. De mindre klubber ønsker at bevare den nuværende struktur og de større klubber ønsker at skifte til en kalenderturnering.

Det er med andre ord de mindre klubber (flertallet), der sætter dagsordenen i denne undersøgelse. Dog bør man bemærke, at det kun er et begrænset flertal blandt de store klubber, der ønsker at skifte til kalenderturnering.  

Herunder kan du se de væsentligste resultater fra undersøgelsen eller downloade hele undersøgelsen: 

Væsentligste resultater:
354 klubformænd blev inviteret til at deltage (alle klubber)40 % har svaret på undersøgelsen (144 respondenter)    

47,2 % ønsker at bevare den nuværende struktur (efterår-forår)
45,8 % ønsker et skifte til en kalenderturnering (forår-efterår)

95,4 % ønsker ved et eventuelt skifte til kalenderturnering at alle årgange er inkluderet (dvs. børn-ungdom-senior)

Mindre klubber/større klubber
52,5 % af de mindre klubber (færre end 150 medlemmer) ønsker at bevare den nuværende struktur:
51,2 % af de større klubber (flere end 150 medlemmer) ønsker et skifte til en kalenderturnering:

Download rapporten 

Bemærkninger: Rapporten indholder kun undersøgelsens resultater og ikke kommentarerne. Disse er udeladt af hensyn til den enkelte klubs ret til at ytre sig frit i et lukket fora.  

Oplægget i onlineundersøgelsen
Ved DBU Sjællands delegeretmøde i 2014 stillede Espergærde IF et klubforslag om en 'vending af turneringen' ud fra tre hovedformål:

1. Fastholdelse
2. Bedre udnyttelse af baner
3. Nemmere administration

Klubformændene kunne svare fra 7.-17. november. Undersøgelsen indeholdt en præsentation af konsekvenserne ved et skifte til en kalenderturnering samt et uddrag af de væsentligste fordele og ulemper der erfaringsmæssigt ligger i den enkelte model. 

Du kan finde oplægget til klubberne her:

Mulighed 1: Jeg ønsker at ændre turneringsstrukturen til en kalenderturnering (forår-efterår).  

Turneringsmæssig konsekvenser ved skifte til kalenderturnering
 • Hvis seniorrækkerne inkluderes i et skifte til en kalenderturnering vil det betyde, at Sjællandsserien skal ombrydes midt i turneringen. I foråret vil der alene blive spillet om oprykning til Herre DS. Oprykkere fra serie 1 er sikret mindst en hel sæson i Sjællandserien. I efteråret spilles der alene om nedrykning til serie 1. 
 • Et skifte til kalenderturnering kan forhindre en fortsættelse af de fælles ungdomsrækker, pokalturneringer, Vinterbold og de øvrige fælles turneringstiltag med DBU København og DBU Lolland-Falster.
 • Et skifte til en kalenderturnering vil på nuværende tidspunkt bryde integrationen med DBU-rækker. For eksempel vil en licensklub med et drengehold i U-17 Ligaen (DBU) og et U-17 række 1 hold (hos DBU Sjælland) have forskellige turneringsstrukturer og årgange på det enkelte hold. 
 • Efterårssæsonen 2015 vil forventligt blive afviklet som en halvårlig turnering med mulighed for oprykning til sæsonstart forår 2016 (overgangsmodel).   
Fordele:
 • Fastholdelse/integration af børne- og ungdomsspillere: Erfaringsmæssigt er der stort frafald ved ungdomsspilleres oprykning til ældre årgange og særligt på dobbeltårgange. Dette kan skyldes, at træneren efter sommerferien kun har sine spillere samlet i få uger før efterårsturneringens start. For eksempel falder overgangen fra U-15 til U-17 for manges vedkommende sammen med store private skift som afgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelse eller arbejde. I vintermånederne er der mere ro og nye spillere vil kunne integreres med både træning og vintertilbud som indefodbold, Futsal eller Vinterbold.
 • Bedre udnyttelse af baner: Senere forårsstart giver mindre pres på naturgræsbanerne = færre våde og slidte baner (der ikke er i vækst). Ved at rykke SM og øvrige finaler (final 4) til efteråret vil man kunne afslutte den ordinære forårsturnering to uger senere mens baneforholdene er optimale og dermed få en bedre udnyttelse af faciliteterne. I dag er det desuden muligt at spille SM- og finalekampe på kunstgræs i efteråret. Tidligere har det været et argument, at disse kampe skulle spilles i slutningen af juni, fordi (naturgræs)banerne på dette tidspunkt er optimale.
 • Nemmere administration: Erfaringsmæssigt kan det være svært at nå de mange administrative opgaver i en tidsmæssigt presset forårssæson, hvor opgaver som holdtilmelding, rekruttering af trænere, holdledere, årgangsledere, indstilling af talenter til DBU, ansøgning til indrangeringsrækker skal nås. Ved et skifte til kalenderturnering vil der være mere ro og tid og det vil gøre det nemmere at løse disse opgaver på bedste vis.
Ulemper:
 • Turneringen er ikke integreret med DBU’s og de øvrige lokalunioners turneringer (efterår-forår). Hvis seniorrækkerne er inkluderet vil det betyde at Sjællandsserien skal ombrydes midt i turneringen. I foråret spilles der alene om oprykning til Herre DS, så oprykkere fra serie 1 er sikret en hel sæson i Sjællandserien. I efteråret spilles der alene om nedrykning til serie 1.
 • Ikke integreret med fælles Øst-rækker: DBU København og DBU Lolland-Falster har på nuværende tidspunkt efterår-forår turnering. Med et skifte til en kalenderturnering vil det kræve en dialog og enighed med de to øvrige lokalunioner, hvis fælles ungdomsrækker, pokalturneringer, Vinterbold og øvrige fællesrækker fortsat skal afvikles.  

Mulighed 2: Jeg ønsker at bevare den nuværende turneringsstruktur (efterår-forår)

Fordele:
 • Turneringen er integreret med DBU’s og de øvrige lokalunioners turneringer (efterår-forår). Herunder bevares også Sjællandsserien som en integreret turnering med oprykningsspil til Herre DS.  
 • Fælles ungdomsrækker, pokalturneringer, Futsal og Vinterbold med DBU København og DBU Lolland-Falster kan fortsætte som hidtil.
 • Turneringen hænger logisk sammen med skole- eller uddannelsesåret (efterår-forår) hos børne- og ungdomsholdene.  
Ulemper:
 • Begrænset tid til integration/fastholdelse af børne- og ungdomsspillere: Erfaringsmæssigt er der stort frafald ved ungdomsspilleres oprykning til en ældre årgange og særligt på dobbeltårgange. Dette kan skyldes, at træneren efter sommerferien kun har sine spillere samlet i få uger før efterårsturneringens start. Fx falder overgangen fra U-15 til U-17 for manges vedkommende sammen med store private skift som afgang fra Folkeskolen til ungdomsuddannelse eller arbejde.
 • Begrænset tid til klubadministration i foråret: Erfaringsmæssigt kan det være svært at nå de mange klubadministrative opgaver i en tidsmæssigt presset forårssæson, hvor opgaver som holdtilmelding, rekruttering af trænere, holdledere, årgangsledere, indstilling af talenter til DBU, ansøgning til indrangeringsrækker skal nås. Kamppausen (sommerferien) mellem forårs- og efterårsturnering er på ca. seks uger.
 • Banefaciliteter udnyttes ikke optimalt: Banefaciliteter udnyttes ikke optimalt i den bedste bedste periode i juni måned, fordi der her afvikles kvalkampe og Final 4 (SM). Dermed slutter turneringen meget tidligt til gavn for de få hold frem for de mange hold.

  Tekst af Peter Vest Hansen

Log ind