Tilmelding til delegeretmødet 2015 er åben

DBU Sjælland udsendte mandag 8. december indkaldelsen til delegeretmødet lørdag 10. januar 2015. Se indkaldelse og klubforslag her.DBU Sjælland udsendte mandag 8. december indkaldelsen til delegeretmødet lørdag 10. januar 2015. Mødet starter klokken 10.00 og bliver afholdt i Roskilde Kongres- & Idrætscenter. Her finder du dagsorden og links til klubforslag og tilmelding. 

DAGSORDEN TIL DELEGERETMØDET 2015

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning for året 2014

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

4.a. Lovene

4.a.1. Fra bestyrelsen: Ændring af unionens love

4.b. Turneringsbestemmelser

4.b.1. Fra Nykøbing IF: Ændring af turneringsreglement

4.b.2. Fra Nyråd IF: Ændring af turneringsreglement

4.b.3. Fra Espergærde IF: Indførelse af kalenderårs turnering

4.b.4. Fra Taastrup FC: Solidarisk dommerafregning

4.b.5. Fra Taastrup FC: Særskilt fakturering af kurser

4.b.6. Fra Taastrup FC: Ændring af økonomiregulativ

5. Orientering om forslag til DBUs repræsentantskabsmøde

6. Valg:

6.a. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for to år (afgående er Jørn Hedengran, Peter
Roslev og Heidi Christensen, alle er villige til genvalg)

6.b. Valg af suppleant for 1 år (afgående er Jakob Koed, villig til genvalg)

7. Valg af revisor

(afgående er Revisionsinstituttet, villig til genvalg)

8. Fastsættelse af stedet for næste delegeretmøde

9. Eventuelt

Tilmelding til delegeretmødet 2015
For at deltage i DBU Sjællands delegeretmøde skal din forening/klub udfylde og indsende en fuldmagtserklæring. Med fuldmagtserklæringen bemyndiger du den delegerede med retten til at tale og stemme på vegne af din forening / klub til delegeretmødet.

Vær opmærksom på, at fuldmagtserklæringen kun kan indsendes af en person fra klubbens bestyrelse eller en klubsekretær. Fuldmagtserklæringer (tilmelding) skal jf. unionens love §11 være DBU Sjælland i hænde senest 4. januar 2015.

Klik her for at indsende fuldmagtserklæringen

Uploadet af Peter Vest Hansen

Log ind