Udviklingsdag i DBU Sjælland

I lørdags var alle de frivillige i DBU Sjælland samlet for at udveksle ideer og få inspiration til det fortsatte arbejde – nemlig målet om at fremme breddefodbolden i alle dens facetter.

Kirsten Andersen

Første indlægsholder var Kirsten Andersen fra Mnemosyne Kurser & forlag. Formålet med dette indlæg var, at klæde de frivillige på til at komme udover scenekanten, når de havde brug for at fremme et budskab. Kirsten Andersen startede med nogle øvelser der hjalp den enkelte i gang med en tale. Det var fx at starte med en historie, et citat eller en provokation som fik modtageren til at slå ørerne ud. Flere af de frivillige fik afprøvet øvelserne af foran kollegaerne. 

Flere af de som prøvede øvelserne måtte sande, at det var ikke helt nemt at være ’på’ og få alle de ting med som var inde i hovedet, da man sad på sin plads og øvede sig. 

kropssprog med kirsten

Kropsproget er afgørende
Den næste øvelse fik alle op af stolene og ud på gulvet. Kirsten Andersen fortalte om de forskellige måder at stå på og bruge sine hænder når man står foran en forsamling. Det er ikke helt lige meget hvordan man står og hvor man parkere sine hænder. 

- Hvis man står med hænderne i lommen, ligner man en som ikke helt tager sit eget indlæg alvorligt. Det er også vigtigt at stå rigtigt – stå i en position hvor man ikke er så let at vælte – også i overført betydning, fortalte Kirsten Andersen, mens hun afprøvede forskellige stillinger sammen med forsamlingen. 

Gruppearbejde03

Retning på DBU Sjælland

Efter frokost forsatte arbejdet, denne gang var emnet ’Strategi 2018’, med baggrund i strategiplan 2015, og indlægsholderen var Glenn Jacobsen. Glenn er frivillig og en del af udviklingsudvalget, men på udviklingsdagen var han der i egenskab af at være ejer og konsulent for analyse bureauet ’Inspira’. 

Forsamlingen blev inddelt i syv grupper af 5- 8 personer. Hver gruppe skulle debattere konkrete emner, som skal være med til at tegne strategien for DBU Sjælland fremadrettet. 
Som det første debatterede grupperne DBU Sjællands vision om, at være den mest attraktive sport på Sjælland, herunder ’Hvad betyder det?’, ’hvem og hvordan inkludere det’, Hvad gør vi godt i dag? Og hvor og hvordan kan vi gøre det bedre’? Der blev arbejdet på højtryk i grupperne og alle bidrog til debatten.  

Grupperne var meget enige om, at visionen var god, men der skulle arbejdes på at få alle med og favne bredden. Ordet ’attraktiv’ og ’sport’ var et centralt emne for flere af grupperne. Specielt ordet ’sport’, fordi mange mente, at ordet idræt var mere dækkende og favnede bredden bedre. 

Glenn underviser


Der er sjovt at spille fodbold... 
Det næste emne var DBU Sjællands slogan ’Det er sjovt at spille fodbold’. Glenn ville gerne høre hvilke opfattelser grupper havde af den formulering – samt om der var grobund til at få den reformuleret. Igen blev der en heftig summen til lokalet som grupperne debatterede sloganet. Der blev gået  i dybden med sloganet og betydningen af det. Mange mente, at ordet ’er’ i sætningen, var forudindtaget og konstaterende. Der var bred enighed om at man godt kunne reformulere sloganet. Man ønskede sloganet blev bredere og mere anerkendende. Der blev ikke vedtaget noget konkret, men Glenn fik masser af input at arbejde videre med. 

Ole_afslutter

Ved 15-tiden sluttede arrangementet med at Ole Jacobsen, DBU Sjællands nye bestyrelsesformand, gav en kort update på debatten. Derpå takkede Ole alle de frivillige for at have taget sig tid til at være med til at sætte breddefodbolden på dagsordenen endnu engang. 

Glenn Jacobsen arbejder videre med strategi 2018 og senere på året vil resultatet af dette arbejde blive offentliggjort. 

 

Tekst og fotos: Rie Døllner

  

Log ind