Ankeafgørelse giver ny Serie 2-oprykker

En afgørelse af DBU Sjællands Ankeinstans medfører, at B. 1973, Herlev er ny oprykker i Serie 2.

B, 1973, Herlev er ny oprykker i Serie 2 efter en afgørelse fra DBU Sjællands Ankeinstans. Afgørelsen beror på, at Tyrkisk KIF ikke reagerede inden for tidsfristen, da DBU Sjælland bad klubben fremsende dokumentation for at to spillere var spilleberettigede for klubben,

7. juni mødtes B. 1973, Herlev og Tyrkisk KIF hinanden i Serie 3, pulje 3. Efter kampen protesterede B. 1973, Herlev over Tyrkisk KIF's påståede brug af en ulovlig spiller. Protesten blev afvist af DBU Sjællands Disciplinærgruppe 17. juni og B.1973, Herlev valgte efterfølgende indsende en anke over afgørelsen. 

Ankeinstansens efterfølgende undersøgelse gav ikke et tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at den pågældende spiller havde deltaget i kampen. Men i forbindelse med sagsbehandlingen kunne ankeinstansen konstatere, at Tyrkisk KIF havde opført to spillere, som ikke fandtes i den elektroniske spillerdatabase. 

Derfor henvendte DBU Sjælland sig til Tyrkisk KIF 26. juni og bad klubben om at fremsende dokumentation for, at de to angivne spillere var spilleberettiget for klubben senest 30. juni 2014. Da klubben ikke svarede inden fristens udløb blev sagen afgjort på den foreliggende grundlag. 

Ankeinstansens afgørelse:

  • Disciplinærgruppens afgørelse (17. juni 2014 red.) omgøres og kampens resultat ændres til 3 - 0 til B. 1973, Herlev. 
  • Det indsendte gebyr tilbagebetales til B, 1973 Herlev. 
  • Tyrkisk KIF idømmes en bøde på 500 kr. for ikke at besvare unionens henvendelse inden for den angivne frist.
  • For benyttelse af to ikke spilleberettiget spillere idømmes klubben (Tyrkisk KIF red.) bøde på i alt 2400,- kroner (1200 kroner per spiller).

Ankeinstansens afgørelse er endelig og kan ikke ankes yderligere.

Af Peter Vest Hansen

Log ind