Bold og bevægelse udfordrer SFO børn i Køge

I Køge blev SFO børn hentet i bus hver fredag for at spille bold i Team HK Køge og Team HK Køge sidste år. Nu starter projektet op igen, dog med et andet setup, men med samme formål, nemlig at give de mindste skolebørn gode boldoplevelser og introducere dem til forenings- og klublivet.


Frederik Ulllerup fra Koege
Køges børneformand Frederik Ullerup til børnehavebold i Køge BK


Sidste år blev cirka 80 børn fra 6 forskellige SFO’er i Køge fragtet med bus fra SFO’en og til Køge Boldklub for at udfordre boldkunsten i form af fodbold og håndbold. Kommunen lagde bus til og lokale erhvervsdrivende sponsorerede blandt andet frugt og tøj til de børnene. Team HK Køge og Køge Boldklub leverede trænere og frivillige forældre.  Dette koncept kunne på sigt blive en etableret del af den kommende skolereform, der som bekendt lægger op til at skolerne samarbejder med lokale foreninger, samt kravet om 45 minutters fysisk aktivitet om dagen.  
Projektet var gratis at deltage i i foråret 2013, hvorefter der i efteråret 2013 blev pålagt en brugerbetaling på 450,- om måneden til at dække den direkte udgift. 

Boldoplevelser i foreningsrammer
En af initiativtagerne til ’SFO til sport’ er Frederik Ullerup, der også er børneformand i fodboldklubben. Frederik har nogle klare holdninger til børnefodbolden og ideer til hvordan den nye skolereform kan være en åbning til at endnu flere børn kan få positive oplevelser med bolden i centrum, men også i forhold til foreningslivet. 

- Først og fremmest så skal SFO-børnene i vores projekt have nogle gode oplevelser, der fremmer deres motorik og fysik, derefter vil vi rigtig gerne give dem en oplevelse af hvordan forening – og klublivet er. Når vi vælger ikke at tage rundt på skolerne og spille bold med de selvsamme børn, er det fordi vi mener, at miljøskiftet mellem skole og klub er vigtigt. Det er vigtigt, at børnene får en fornemmelse af de nu er i en klub og det er lidt anderledes end hjemme i skolegården. Det handler blandt om at imødekomme de ikke foreningsvante børn og vise dem forenings - og klubkulturens muligheder og rammer.
Det er sjovt og godt at spille fodbold i skolegården, men at komme ned i den lokale fodboldklub, opleve faciliteterne, de store vidder, en rigtig opkridtning, mål, hjørneflag og alt det som kendetegner en fodboldklub – så er det er langt bedre end at spille fodbold i skolegården – ligesom havebadminton er sjovt, men noget bedre i en rigtig badmintonhal med det rigtige underlag, uden vind til at påvirke fjerboldens retning og net i den rigtige højde og bredde, fastslår Frederik Ullerup. 

Svært at finde resurser
For Køge Boldklub og samarbejdspartner, sidste år Team HK Køge og fremover Køge Gymnastik Forening, er det ikke afgørende om børnene spiller fodbold, håndbold eller laver gymnastik, men at børnene får nogle gode oplevelser med udgangspunkt i bevægelse. Det er dog vigtigt, at alle øvelser kan udøves af alle, så alle får en oplevelse af succes. Udfordringen i projektet lå et helt andet sted oplevede de to foreninger sidste år. 

- Det var en stor udfordring for Køge Boldklub som Team HK Køge, at rekruttere frivillige til at tage hele og halve dage fri for at drive projektet. Vi havde behov for at der var nogle voksne med bussen, dels for at holde styr på børn, tasker, sikre alle var med m.v. Derudover var vi også afhængige af at vores egne trænere og frivillige kunne deltage i programmet som startede klokken et og sluttede mellem halv fem og fem. Det frivillige foreningsliv er relativ uorganiseret og langt de fleste har et civilt job at passe ved siden af den indsats mange frivillige lægger i den lokale forening. Jeg kender ikke ret mange foreninger som kan aflønne deres trænere og andre – og ikke nok til at frigøre dem fra deres daglige arbejde, fortæller Frederik, som arbejder på en bæredygtig løsning sammen med de øvrige ansvarlige for projektet. 

Lærer og pædagoger som trænereassistenter  
Et af de tiltag som Køge Boldklub arbejder på er, at få ’uddannet’ nogle af skolernes indskolingslærer og pædagoger i fodboldtræningens kunst med udgangspunkt i ATK, alders relateret træning. På den måde kunne man på sigt dække en del af resursebehovet, samt løfte lærerne- og pædagogernes kompetencer i den givne sportsgren. 
Ifølge Frederik vil lærerne og pædagogerne kunne indgå som ’trænerassistenter’ i et potentielt samarbejde, jf. skolereformen. 
Koegespillere i kamp
Spillere i kamp. Foto: Jeff Ducket

- Det er klart, at vi ser en større og mere bæredygtig mulighed i at fremme boldoplevelserne for børn ved at få inddrage lærere og pædagoger. Dels fordi de lærerne og pædagogerne har den pædagogiske kompetence modsat mange frivillige, og fordi de kender børnene og børnene er trygge ved dem. Med de frivillige resurser kan vi ikke på samme måse sikre stabilitet, for vi er jo helt afhængige hvem af de frivillige som har mulighed for at være til stede gang for gang. 

Efter sommeren starter projektet op igen i samarbejde med Køge Gymnastik Forening. Det bliver fortsat i samarbejde med de 6 SFO’er. Fremover vil børnene blive hentet i bus og kørt til henholdsvis Køge Boldklub og Køge Gymnastik Forening, tirsdage og torsdage mellem 14 og 16. Her kan børnene få kvalificeret træning i bold og bevægelse, imens de medfølgende pædagoger bliver op kvalificeret på, hvad god træning med børn er. Projektet bliver igen dækket af kommunen og fonde, så det er igen gratis for det enkelte barn at deltage.

Om projektet kan blive udviklet og tilpasses den nye skolereform må tiden vise – men ideen og konceptet er født. Skolerne og foreningerne i Køge må se om de kan finde grobund for et konstruktivt og bæredygtig samarbejde til fordel for skolebørnene. 

 
Klik her og se mere om tiltaget i Køge:   
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artikelserie: Denne artikel er nummer to ud af tre, som har til formål at inspirere og få fodboldklubberne på Sjælland til at reflektere over mulighederne i den nye skolereform. Næste artikel kommer på www.dbusjaelland.dk og i DBU Sjællands nyhedsbrev fredag den 25. april. Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev ved at klikke her 

Det er for de Sjællandske fodboldklubber muligt at søge råd og vejledning hos DBU Sjællands konsulenter. Tag fat i udviklingskoordinator Lene Rydal på telefon 4634 0745 eller mail lery@dbusjaelland.dk

Læs også tidligere artikel om Gentofte kommune og svømmeklub - klik her
Læs seneste artikel om DBU og lokalunioners kommunestrategi – klik her

Forsidebillede: Jeff Ducket
Tekst & billeder af Rie Døllner


Log ind