MENU

Kalenderturnering fra 2016

På delegeretmødet blev klubforslaget om, at alle DBU Sjælland-turneringer skal følge kalenderåret vedtaget. Denne beslutning krævede dog godkendelse af en særregel i FLU (foreningen af lokalunioner) og den har DBU Sjælland netop opnået. Vendingen af turneringen vil blive effektueret fra foråret 2016.

Regler_worshop_2015
Foto: Peter Vest Hansen

BEMÆRK: Et flertal valgte på DBU Sjællands delegeretmøde 2016 af stoppe skiftet til en kalenderturnering. Turneringen vil derfor fortsat følge den velkendte model, hvor turneringen starter og slutter til sommer. 

Læs mere i denne nyhed fra januar 2016: Nej til kalenderturnering - hvad betyder det for dig?

Hvorfor foretrækker klubberne kalenderturnering
Forslaget blev på delegeretmødet fulgt op af mange fornuftige argumenter– langt flere end modargumenter.  Nogle af disse argumenter var muligheden for en bedre fastholdelse. Der var en udbredt enighed om, at kalenderturneringen vil give mere ro til integration af spillere der rykker op på ældre årgange. Det blev også pointeret, at man vil kunne få en lettere overgang til dobbeltårgange, fx vil overgangen fra U15 til U17 ikke falde sammen med afgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelse, hvilke kan være med til at styrke fastholdelsen.
En senere forårsstart ville også kunne give bedre baner, idet presset på naturgræsbanerne vil blive mindre. Klubber lagde desuden også vægt på, at det var godt, at der ville være flere ordinære turneringskampe i foråret, idet at SM og finalekampe flyttes fra foråret til efteråret. En sidegevinst til dette er, at det er muligt at afvikle SM, Final4 og øvrige finalekampe på kunstgræs i efteråret.

Sådan skal den nye turneringsstruktur integreres
Efteråret 2015 vil være en overgangsordning fra Serie 1 og nedefter og der vil være op – og nedrykning som vanligt. Herreserie 1 vil i fremtiden omlægges til
½ års turnering. Sjællandsserien fortsætter som vanligt med sommer-sommer turnering.
Det er kun DBU Sjællands egen turnering som skal følge kalenderåret, det vil sige, at fællesrækker (rækker med hold fra København og Lolland-Falster) og Sjællandsserien ikke er omfattet og vil fortsætte i  samme struktur som hidtil.

Kom godt fra start
Da en vending af turneringen kan være lidt kompliceret og indeholde flere teknikaliteter end beskrevet ovenfor, så indbyder DBU Sjælland snarest til informationsmøder i forskellige geografiske områder på Sjælland. Hvor og hvornår meldes ud på DBU Sjællands hjemmeside i løbet af denne uge. På møderne vil vi forsøge at afklare så mange spørgsmål fra klubber og øvrige som muligt og derved sikre at ingen går ’tabt’ i overgangen til kalenderturneringen.

Rigtig god fodboldsæson og vi håber, at vi ses til et af informationsmøderne i maj.  Denne information er også udsendt til post adresser, formænd og øvrige interessenter pr. mail den 27. april. 
 
 - DBU Sjælland

Log ind