Sjællandsserien: VB 1968 fratrækkes point

Sjællandsserien: VB 1968 taberdømmes i 10 kampe spillet i efteråret 2015 for at gøre brug af en spiller uden at være i besiddelse af den pågældende spillers spillercertifikat.

Sjællandsserien, pulje 1: Efter afgørelse fra DBU Sjællands Disciplinærinstans bliver VB 1968 taberdømt i ti kampe og får fratrukket 17 point for i efteråret for at have benyttet en ikke spilleberettiget spiller. En undersøgelse viste, at klubben ikke var i besiddelse af spillerens spillercertifikat  

Sagen kort
Sagen opstår, da klubben i foråret 2016 henvender sig til DBU Sjælland, da de har problemer med at overføre et spillercertifikat til en anden klub. DBU Sjælland kan efter henvendelsen konstatere, at årsagen til problemet er, at spillerens spillercertifikat stadig befinder sig i den klub, hvor spilleren var inden han i august 2015 melder sig ind i VB 1968.

På DBU Sjællands opfordring vælger klubben at selvanmelde forholdet, idet klubben derved kan undgå en eventuel bødestraf (45.2 i turneringsreglementet). Undersøgelsen i forbindelse med Disciplinærinstansens behandling af sagen viste, at klubben havde brugt spilleren i 10 kampe i Sjællandsserien i efteråret 2015 uden at være i besiddelse af spillerens spillercertifikat.  

Til brug for sagens behandling har DBU Sjællands Disciplinærinstans indhentet en redegørelse fra klubben.  

Afgørelsen
Disciplinærinstansens afgørelse er, at klubben bliver taberdømt for at benytte en ikke spilleberettiget spiller i 10 kampe i Sjællandsserien i efteråret 2015, idet det kan konstateres, at spilleren har deltaget i disse kampe, uden at klubben var i besiddelse af spillerens spillercertifikat .

Ifølge afgørelsen er det dog en formildende omstændighed, at klubben selvanmelder forholdet. Derfor bliver klubben ikke idømt en bøde for forseelsen. 

På ovenstående baggrund har DBU Sjællands Disciplinærinstans truffet følgende afgørelse jf. turneringsreglementets § 45.1 og 45.2:
 • VB 1968 taberdømmes 0-3 i Knr. 333780 VB 1968 – Liria FK, og Liria FK vinder derfor 3-0.
 • VB 1968 taberdømmes 0-3 i Knr. 333791 Brede IF-VB 1968, og Brede IF vinder derfor 3-0.
 • VB 1968 taberdømmes 0-3 i Knr. 333793 FC Øresund-VB 1968, og FC Øresund vinder derfor 3-0.
 • VB 1968 taberdømmes 0-3 i Knr. 333799 VB 1968-B 1973, Herlev, og B 1973, Herlev vinder derfor 3-0.
 • VB 1968 taberdømmes i Knr. 333809 Glostrup-VB 1968. Resultatet 5-1 til Glostrup stadfæstes.
 • VB 1968 taberdømmes 0-3 i knr. 333811 VB 1968-Karlslunde IF, og Karlslunde IF vinder derfor 3-0.
 • VB 1968 taberdømmes 0-3 i Knr. 333823 VB 1968-BSF, og BSF vinder derfor 3-0.
 • VB 1968 taberdømmes 0-3 i Knr. 333832 Frederikssund—VB 1968, og Frederikssund vinder derfor 3-0.
 • VB 1968 taberdømmes 0-3 i Knr. 333834 VB 1968-Stenløse BK, og Stenløse BK vinder derfor 3-0.
 • VB 1968 taberdømmes 0-3 i Knr. 333840 Helsinge Fodbold-VB 1968, og Helsinge Fodbold vinder derfor 3-0.
Vær opmærksom på, at stillinger og resultater i puljen først opdateres i morgen (29. april).

Klubbens ansvar ved klubskifter
Essensen af den fire sider lange afgørelse kan opsummeres således:
 • Med afgørelsen understreger DBU Sjællands Disciplinærinstans, at det er klubbens ansvar, at sikre, at en ny spiller er medlem af klubben og registreret og godkendt som sådan via klubadministrationssystemet KlubOffice (jf. turneringsreglementets § 12.2). Derudover påpeges det i afgørelsen, at det (jf. turneringsreglementet 16.3) er en ny spillers modtagerklub, der har ansvaret for at indhente et elektronisk spillercertifikat på samme spiller, og at begge dele skal være opfyldt, for at en spiller er spilleberettiget til at optræde for klubben.
 • Disciplinærinstansen er ligeldes af den opfattelse, at det er en klubs ansvar at undlade at benytte en spiller indtil man har sikret sig, at alle formalia er i orden - herunder indhentelsen af et spillercertifikat.
Afgørelsen kan ifølge turneringsreglementets § 46.6 ankes til DBU Sjællands appelinstans. Ankefrist er 14 dage fra afgørelsens modtagelse.

Læs mere

Sådan sikrer du dig lovlige spillere

Af Peter Vest Hansen

Log ind