MENU

Nej til kalenderturnering - hvad betyder det for dig?

Ved DBU Sjællands delegeretmøde 2016 vedtog klubberne at stoppe skiftet til en kalenderturnering. Her kan du læse om beslutningen har en betydning for din klub.Den eneste konsekvens af standsningen af kalenderturneringen er, at Serie 1 til Serie 6 i foråret 2016 vil spille en halvårsturnering med op- og nedrykning som afsluttes med Final 4. Med 79 stemmer for og 48 stemmer imod blev tre klubbers forslag om at stoppe skiftet til en kalenderturnering vedtaget ved DBU Sjællands delegeretmøde 9. januar 2016.

Formålet med denne nyhed er at svare på om klubbernes beslutning får en betydning for din klub. 

Hvem bliver berørt?
Først og fremmest har beslutningen kun betydning for din klub, hvis I deltager i serierækkerne hos DBU Sjælland. I foråret 2016 bliver Serie 6 til Serie 1 afviklet som en halvårsturnering med mulighed for op- og nedrykning, der afsluttes med finalekampe til Final 4 d. 25. - 26. juni.  

Fra efteråret 2016 vil serierækkerne igen være helårlige med start i efteråret og afslutning i foråret. 

Hvem bliver ikke berørt?
Turneringerne for børn, ungdom og ældre vil ikke blive berørt af omlægningen. Børne- og ungdomsspillerne vil rykke en årgang op som normalt til efteråret 2016. For eksempel vil U14 drenge bliver til U15 drenge efter sommerferien. 

Der bliver ikke ændret ved Old Boys og ældres turneringsstruktur i helårsrækkerne, der har start i foråret og afsluttes i efteråret. 

Af Peter Vest Hansen

Log ind