DEL2017: Klubforslag indsendes senest 1. december

1. december er sidste frist, hvis man som klub vil fremsætte forslag til ændringer af DBU Sjællands love, reglementer, turneringsbestemmelser eller stille øvrige forslag, som ønskes behandlet på DBU Sjællands delegeretmøde.

Alle DBU Sjællands medlemsklubber har til og med 1. december 2016 mulighed for indsende klubforslag til det kommende delegeretmøde. 

Det kan være forslag til ændringer af unionens loveturneringsreglementet (herunder supplerende regelsæt), turneringsbestemmelser eller øvrige forslag.

Det er med andre ord din klubs mulighed for at gøre sin indflydelse gældende hos DBU Sjælland. 

Formelle krav
De følgende formelle krav skal dog opfyldes, hvis et forslag skal tages med på delegeretmødet.

• Forslaget skal indsendes af en officiel kontaktperson fra den forslagsstillende klub. 
• En formulering af forslaget 
• En henvisning til relevante paragraffer i DBU Sjællands love, turneringsreglement (herunder supplerende regelsæt),  urneringsbestemmelser eller en bestyrelsesbeslutning
• En begrundelse for at fremsætte forslaget 

DBU Sjællands administration kan rådgive og hjælpe klubberne i forbindelse med udarbejdelsen af forslagene. I så fald kan du kontakte Bettina Pauck Hansen på telefon 4634 0737 eller på mailadressen beha@dbusjaelland.dk  

Lever dit forslag op til de formelle krav vil det blive behandlet og sendt til afstemning ved delegeretmødet 4. februar 2017 i Ringsted Kongrescenter.

Fristen for indsendelse af klubforslag er 1. december 2016. Forslag kan sendes via mail til info@dbusjaelland.dk. Her kan du læse lovteksten vedrørende klubforslag:

DBU Sjællands love § 13  

Forslag, ud over bestyrelsens, der ønskes behandlet på delegeretmødet, skal være unionen i hænde senest den 1. december. Forslag, som skal behandles, vil herefter blive tilsendt samtlige unionens klubber til orientering, og skal afsendes fra unionens kontor sammen med indkaldelsen til mødet (jf. § 9).Forslagene kan afgøres ved simpelt stemmeflertal. 
Til vedtagelse af ændringer af unionens love kræves det dog, at mindst 3/4 af det tilstedeværende stemmetal afgives for forslaget.

Af Peter Vest Hansen

Log ind