MENU

Dansk breddefodbold skal indtage en stærkere position

I sin mundtlige beretning på DBU Sjællands delegeretmøde 2017 pegede formand Ole Jacobsen blandt andet på, at tiden er inde til, at dansk breddefodbold indtager en stærkere position.Ole Jacobsen, formand for DBU Sjælland, afholder årets beretning i Ringsted. 
Fremtiden for dansk breddefodbold var det store tema i bestyrelsens beretning, som DBU Sjællands formand Ole Jacobsen afholdt til DBU Sjællands delegeretmøde 4. februar i Ringsted. Formanden pegede på, at tiden er inde til forandring, hvis dansk breddefodbold skal være rustet til fremtidens stigende krav.    

"Samlet set jeg ikke i tvivl om at tiden er den rette til forandringer i det kendte set up. Der er for mig ikke tvivl om at Dansk Breddefodbold bliver nødt til at indtage en stærkere position, og det gælder både politisk og administrativt. Ikke fordi det ikke har været godt nok. Men fordi kravene til stadighed stiger og fordi vi sammen kan gøre det meget bedre. 

DBU Sjællands formand pegede på, at Foreningen af Lokalunioner (FLU) i løbet af 2016 har taget afgørende skridt mod en tiltrængt modernisering af såvel de politiske som de administrative strukturer. Det gjorde han med udgangspunkt i, at den styregruppe, som han selv er formand for, som i løbet af den næste måned aflevere en endelig indstilling til Foreningen af Lokalunioner.

Bedre brug af ressourcer 

Når Styregruppen har afleveret sine anbefalinger til FLU vil der komme en fase, hvor forslagene vil blive sendt til høring og først herefter vil der i regi af FLU blive udarbejdet endelige beslutningsforslag, der jo i givet fald skal behandles og besluttes i alle lokalunioner. Grundlæggende handler indsatsen om at blive bedre til at understøtte både dansk og sjællandsk fodbold.  

"Vi skal blive endnu bedre til at støtte jer klubber i jeres dagligdag, det kræver flere ressourcer og dem skal vi finde ved at anvende dem vi allerede har, mere klogt og i fællesskab. Vi skal også blive endnu bedre til at gå i dialog med eliteklubberne i forhold til deres ønsker og behov. Ikke fordi vi skal imødekomme alt, men fordi det er os der skal sikre at udviklingen ikke sker på bekostning af breddefodbolden og breddeklubberne."

Andre temaer i bestyrelsens beretning var en øget indsats på fodbolddommerområdet, pige- og kvindefodbold, fodboldens dokumenterede sundhedsskabende effekter, velfærdsalliancer med kommuner og meget mere. 

Læs hele beretningen her

Log ind