MENU

nye-ansigter-i-bestyrelsen

Ved DBU Sjællands delegeretmøde 2017 blev Birgitte Hamborg Faarbæk og Thomas Gram indvalgt i bestyrelsen og Gerhard Grubb Waaentz blev valgt som ny suppleant.

To nye bestyrelsesmedlemmer og en ny suppleant er resultatet efter DBU Sjællands delegeretmøde 2017 i Ringsted. Jørn Hedengran blev desuden genvalgt. 

"Mange af jer kender ham allerede. Gerhard er i dag formand for vores udviklingsudvalg. Så mange af jer har set hans ansigt i den sammenhæng. Gerhard har et langt fodbold-CV, han har siden starten af 1990'erne været tilknyttet Rosenhøj BK, hvor han af flere omgange har haft roller som formand og ungdomsformand.

Været i Jylland til større trænerjob, elitearbejde i Hvidovre, kvindesenior og breddechef. Indblik i forskellige typer klubber og deres udfordringer. 

"Jeg har en dreng og en pige. Ikke så gamle at de spiller fodbold. 3 1/2 måned for det sidste skud. Fastholdelse og rekruttering har vi kæmpet med i mange år. Godt med Bevæg dig for livet, klubber i yderområder (lange kørselsafstande) og pige/kvindefodbold. Spændende hvordan vi kan få flere til at spille fodbold også i områder langt væk. Også sætte fokus på samfundsansvar - særligt vil jeg gerne sætte fokus på de mange gode ting der bliver gjort i klubberne. 

Det blev dermed til to nye ansigter i bestyrelsen og en ny suppleant.

Taastrup-leder er ny i bestyrelsen
Birgitte Hamborg Faarbæk, formand i Taastrup FC, blev ligeledes valgt af delegeretforsamlingen, som nyt bestyrelsesmedlem. Som en af bestyrelsens kandidater blev valget motiveret af formand Ole Jacobsen. Han fremhævede hende som en meget aktiv foreningsleder med et langt klub-CV i Taastrup FC, der havde deltaget i arbejdsgrupper i DBU og som kunne bidrage med både udsyn og indsigt i bestyrelsen.  

"En særdeles rutineret klubleder med udsyn og indsigt, så jeg skal i særdeleshed opfordre jer til, at der peges på Birgitte til den anden ledige bestyrelsespost", sagde Ole Jacobsen ved delegeretmødet. 

Birgitte Hamborg Faarbæk er det hun selv kalder "eksiljyde", hun fik nemlig sin fodboldopdragelse i Skive IK, hvor hun først var spiller og siden blev pigetræner fra 1987-1989. Siden rykkede hun til Sjælland, fik tre drenge og blev indsluset i Taastrup FC, da to af hendes sønner kom til at spille i klubben. I 2010 blev hun valgt ind i bestyrelsen og fire år senere blev hun valgt som formand.   

Fra talerstolen ved delegeretmødet 2017 pegede hun på, at hun overordnet set gerne ville være med til at præge den udvikling dansk fodbold står overfor og at hun ser et stort potentiale på pigesiden.  

"Det skal være nemt at være fodboldklub under DBU Sjælland. Vi skal have så få og urigide regler som muligt - især på det administrative område. Noget jeg også synes kunne være spændende er at arbejde med DBU's 2020 vision på kvinde-/pigeområdet. Det er egentlig ikke, fordi jeg står som kvinde, men fordi det er der vores potentiale ligger på medlemsudviklingen".  

"Generelt, så vil jeg sige, at det med at udvikle, gå ud i klubberne og se, hvad der fungerer rigtigt godt, hvad er det for nogen tendenser, som vi kan være med til at bringe i spil for flere klubber, det kunne være rigtigt interessant, så jeg håber, at jeg kan få lov til at arbejde for jer allesammen. Det vil jeg i hvert fald gerne", sagde Birgitte Hamborg Faarbæk fra talerstolen.   

Birgitte Hamborg Faarbæk er i sit arbejdsliv ansat i LO, hvor hun har oparbejdet et stort kendskab til dynamikkerne i store organisationer. Det kendskab vil hun nu drage nytte af i DBU Sjællands bestyrelse, som hun gerne vil være med til at gøre mere dynamisk. 

"Jeg vil være lyttende overfor argumenter og holdninger, men er også kendt for at sige min mening, men på en pæn og ordentlig måde. Det drejer sig om at få os drejet i en retning, hvor vi er knap så stationære og er en mere dynamisk organisation. Det er min oplevelse, at der er mange tendenser ude i klubberne, som vi skal understøtte, og hvor vi måske kan blive bedre til at spørge klubberne "hvad har i brug for" inden vi fremlægger en færdig løsning. Samtidig vil jeg også arbejde for, at gøre flere klubber klar over de muligheder, der er for at gøre brug af DBU Sjællands ressourcer.  

Med der hvor tingene sker
"Jeg kan godt lide at være med der hver tingene sker", forklarer hun selv.   

Og det må man sige at hun har været. Udover et stort aktivitetsniveau i klubben har hun også engageret sig i fodbolden på bredere plan, hvor hun har deltaget i arbejdsgrupper omkring Fodbold Fitness, projektet "den rummelige fodboldklub" ligesom hun engagerede sig i et kommunesamarbejde mellem Høje Taastrup Kommune, der havde til formål at uddanne klubbens frivillige til at blive bedre til at rekruttere og fastholde spillere, tage imod nye spillere og frivillige i klubben samt ruste dem til at hjælpe unge med problemer.  

"Jeg håber på at kunne bidrage med engagement og arbejdskraft. Det er vigtigt for mig at føle, at jeg er med til at skabe udvikling", siger Birgitte Hamborg Faarbæk, der understreger, at fodbolden kan noget helt særligt. 

"Fodbolden har min naturlige interesse, fordi jeg selv har spillet. Det særlige ved fodbolden er, at folk med forskellige baggrund mødes, som en stor familie, der er enige om, at vi alle er glade for fodbolden.   

Gerhard Grubb Waaentz - ny suppleant   
Med Thomas Grams indtrædelse i bestyrelsen blev suppleantposten ledig. Bestyrelsen foreslog Gerhard Grubb Waaentz, der har været en del af DBU Sjællands Udviklingsudvalg siden 2012 og formand siden 2016.  

"Gennem sine mange erfaringer har han fået et rigtigt godt indblik i de udfordringer de forskellige typer klubber står overfor. Derfor vil jeg på bestyrelsens vegne anbefale Gerhard", sagde Ole Jacobsen. 

Flere medlemmer
Derefter trådte Gerhard Grubb Waaentz op til talerstolen, hvor han pegede på, at der lige nu er mange spændende tiltag i organisationen såsom Bevæg Dig For Livet og en række tiltag indenfor kvinde/pigefodbolden (Pigernes stemme og Kvindekommissionen). Specifikt pegede han på, at han gerne ville arbejde med at styrke rekrutterings- fastholdelsesindsatsen samt fodbolden i yderområderne.     

"Der vil jeg godt være med til at sætte fokus på, hvordan vi kan få flere medlemmer og holde på dem vi har. Noget af det jeg også synes er interessant er de her klubber i yderområderne. Nu kommer jeg selv fra, hvad jeg vil betragte som et yderområde, fordi vi ligger på grænsen mellem København og Sjælland, og vi føler nogle gange, at vi skal køre langt for at spille fodbold. Derfor synes jeg også, at det er rigtigt spændende, hvordan vi kan få endnu flere til at spille fodbold - også i de områder der ligger langt væk fra alting. 

Gerhard Grubb Waaentz blev meldt ind i Rosenhøj BK som 12-årig og har siden været træner, ungdomsformand og formand i klubben. Han er uddannet skolelærer og er i dag skoleleder i Hvidovre. I forbindelse med et lærerjob på

Midtjysk Efterskole prøvede han også kræfter med en jysk klub, hvor han var ungdoms- og herreseniortræner i Ejstrupholm IF ved Nørre Snede.Derudover har han dommerkort, men har primært dømt for sin klub. 

Samfundsansvar
Den nye suppleant vil også gerne sætte fokus på vigtigheden af at tage et samfundsansvar i fodboldforeningerne.  

”Et andet vigtigt tema for mig er samfundsansvar. Overalt i kommunerne bliver der skåret ned på blandt andet idræts- og kulturområdet. Som foreninger kan vi ikke bare læne os tilbage, hvis vi skal forsvare de mange midler som kommunerne investerer i foreningsarbejdet. Vi skal have respekt for og sørge for at udnytte de mange ressourcer og kræfter, der ligger i foreningslivet”

Det mener han blandt andet kan gøres ved at bevidstgøre kommunerne yderligere omkring foreningers nytte og værdi for lokale samfund. 

”Det at kommunerne skærer i tilskuddene på fritidsområdet, skyldes måske, at de ikke er bevidste nok om, hvad vi gør ude i foreningerne. Derfor skal vi være bedre til at fortælle de gode historier, om hvad vi gør ude i foreningerne, og hvilken betydning det har for sundheden og sammenholdet blandt lokalområdets borgere.”

Vi kan lære af hinanden
I en periode på fem år besøgte Gerhard Grubb Waaentz en lang række danske fodboldklubber, da han tog ud og afviklede DBU’s Pigeraketten, som er et rekrutteringsevent for pigespillere, som alle klubber kan gøre brug af. 

”Jeg nød meget at komme ud med Pigerakken, fordi jeg så, hvordan vidt forskellige fodboldklubber løste de samme udfordringer. Jeg ved, at mange klubber har travlt med blot at få hverdagen til at hænge sammen. Men vi skal ikke glemme at have fokus på udvikling.” 

Gerhard Grubb Waaentz håber også at være med til at give sit besyv til organisationsudviklingen i DBU/FLU ligesom han gerne vil arbejde for at få DBU Sjælland endnu tættere på klubberne.  

”Der er visse ligheder mellem en skole og en fodboldklub – begge steder har man med meget selvledende personer at gøre. Derfor handler det om at give engagement og indflydelse. I organisationen vil jeg arbejde for, at vi fortsætter den positive udvikling, hvor vi rykker tættere på klubberne. Hvor jeg allerede synes, at vores organisation har udviklet sig fra en ”mastodont” til en der går i dialog, men som også træffer de nødvendige beslutninger selvom nogle vil være imod det.”

Som bestyrelsesmedlem beskriver han sig selv som en person, der ikke er bange for at stille de dumme spørgsmål, når det er nødvendigt. 

”Nu skal jeg finde min rolle i den nye situation, men jeg er en, som godt tør stille de dumme spørgsmål – og også som en tør stå op for klubberne”. 

”Vi mødes i legen”
Med i bestyrelsesarbejde vil han også drage nogle af de erfaringer han har gjort sig i organisationen CISV International, der blev nedsat efter 2. verdenskrig for skabe en fredeligere verden. Udgangspunktet er at lade børn fra forskellige kulturer møde hinanden i sommerlejre for at forme grænseoverskridende venskaber og forståelse for andre nationaliteter.  For den nye suppleant ligger arbejdet i CISV International tæt opad det fodbolden kan og skal være.  
  
”Det er vigtigt for mig at arbejde for, at fodbold forbliver en sport for alle – jeg har rejst i Afrika og oplevet, hvad der sker, når man finder en plastikbold frem, så vil der altid være nogen som begynder at lege, og i den leg kan vi mødes uanset baggrund.”

Thomas Gram, suppleant. 

"Thomas har, sin unge alder til trods, et virkelig langt fodbold-CV. Hans hjerteklub det er AB, det tør jeg godt sige højt, fordi det kan han ikke skjule. Men han har i sin tid som suppleant i bestyrelsen vist virkelig god indsigt i forhold generelt for sjællandsk breddefodbold. Han er rigtigt, rigtigt irriterende en gang i mellem, og når han er allermest irriterende, så minder han om, at han er suppleant, så det skal vi have fjernet... så han bliver fuldgyldigt medlem af bestyrelsen, så det vil jeg foreslå. 

"Langt CV, alle mulige poster, ungdomsformand og nuværende formand i amatørafdelingen af AB. Tidligere ansættelsesforhold i DBU, men såmænd også i eliteverdenen ude i FC Nordsjælland, er mindsandten også uddannet fodbolddommer, det praktiserer han dog ikke. Og så er Thomas nuværende medlem af vores udviklingsudvalg, hvor han har været med til at søsætte en masse tiltag til fornyelse af unionen, så hermed en varm anbefaling af Thomas."

"Jeg vil også gerne sige lidt om mig selv. Jeg har ikke tre drenge, jeg har tre piger, jeg er ung - 46 - jeg er til daglig selvstændig. Det er desværre kun de to af pigerne, der spiller fodbold, den sidste hun er en dansemus, men det skal vi nok få omvendt, hvis jeg kan. De to spiller begge i Brøndby. Pigefodbold har altid ligget mig meget på sinde. Det vil det også fortsætte med at gøre, hvis jeg får lov at opnå valg til bestyrelsen. Derudover vil det også ligge mig på sinde at fortsætte med at irritere i bestyrelsen, også selvom jeg ikke (for)bliver suppleant af titel, det har altid ligget mig på sinde at forsøge at rykke ved de ting jeg sidder med, og det har jeg i sinde at fortsætte med, og så har jeg en interesse i, at vi som klubber, nu snakkede Ole om træneruddannelse, det finder jeg meget vigtigt, men jeg mener også, at uddannelse af os ledere er ligeså relevant og interessant. Så hele det her spænd der hedder, at bestyrelserne i vores klubber skal blive bedre, det ligger mig meget på sinde, så det er noget af det jeg vil tage med ind, hvis jeg opnår valg, hvilket jeg håber."

Jørn Hedengran, bestyrelsesmedlem

"Så vil jeg motivere et genvalg af Jørn Hedengran. Det vil jeg gøre ganske kort, jeg anbefaler i al stilfærdighed, at unionens nuværende næstformand Jørn Hedengran opnår genvalg. Han skal ikke op og præsentere sig, det mener jeg er overflødigt. "

Heidi Christensen blev valgt som suppleant i 2011 og to år senere blev hun valgt som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen.    

Peter Roslev blev valgt til bestyrelsen i 1999 og var forinden suppleant. 

 Efter delegeretmødet 2017 ser DBU Sjællands bestyrelse dermed således ud: 
  • Ole jacobsen (formand) - ikke på valg i år
  • Jørn Hedengran (næstformand) - genvalgt
  • Frank Petersen (kasserer) - ikke på valg i år
  • Allan Thoft Jensen - ikke på valg i år
  • Jakob Koed - ikke på valg i år
  • Thomas Gram - nyt bestyrelsesmedlem
  • Birgitte Hamborg Faarbæk - nyt bestyrelsesmedlem
Gerhard Grubb Waaentz blev valgt som ny suppleant i bestyrelsen. 

Delegeretmødet 2017 blev samtidig et farvel til to bestyrelsesmedlemmer, da Heidi Christensen, Frederikssund IK og Peter Roslev, Karlslunde IF, valgte at stoppe i bestyrelsen. Peter Roslev ville efter 18 år i bestyrelsen og fire år som suppleant gerne gøre plads for nye kræfter. Heidi Christensen forklarede sin afsked med, at hun ikke længere har den fornødne tid til at være en del af bestyrelsen. 

Log ind