MENU

Tre ildsjæle modtog det historiske Erik Asmunds Rejselegat

3 sjællandske fodboldledere blev, på delegeretmødet 2017, hyldet for deres ekstraordinære indsats gennem en lang årrække i deres respektive klubber. En indsats der har været med til at fremme den sjællandske fodbold, og som kendetegner de ildsjæle, der er så essentielle for den sjællandske fodbold.Fra venstre mod højre: Erik Asmund (tidligere formand for DBU Sjælland/SBU), Freddy Pedersen, Tommy Lauth og Jan "Tud" Christiansen.  Hårdtarbejdende, loyal, idealist, ildsjæl, og ihærdig er bare nogle af de mange ord der kendetegner årets tre modtagere af Erik Asmunds Rejselegat, der til sammen kan mønstre mere end 90 års indsats som ledere i fodboldens verden.

Fælles for de 3 prismodtagere er at de alle, med deres indsats, har bidraget til at fremme fodbolden på Sjælland, og at de alle tre har været helt centrale ledere i deres respektive klubber. 

Læs her mere om de 3 legatmodtagere, og hvorfor netop de modtog det historiske Erik Asmunds Rejselegat.

Tommy Lauth, Herlufsholm GF
Tommy Lauth har siden 2001 været en central del af Herlufsholm GF, og i indstillingen af Tommy Lauth til Eriks Asmunds Rejselegat står det meget rammende, at var det ikke for Tommy Lauth var Herlufsholm ikke der hvor klubben befinder sig i dag -  med 787 medlemmer, hold på langt de fleste årgange, og både pige og drenge tilbud. 

Tommy Lauth startede først som træner og årgangsansvarlig, men engagerede sig siden som næstformand og senere formand i Herlufsholms forældreforening. I 2011 blev Tommy Lauth valgt som formand i Herlufsholm GF og i 2014 gav Tommy Lauth stafetten videre, for selv at besætte posten som kasserer i Herlufsholm GF. 

Alle disse poster, med tilhørende arbejdsopgaver har Tommy Lauth bestredet, samtidig med han har været stævneleder for, og drivkraft bag, Herlufsholms store Pinse Cup-stævne, og de seneste år har Tommy Lauth også påtaget sig posten som leder for DBU’s fodboldskole i Herlufsholm GF. 

Tommy Lauth har investeret utrolige mængder tid og energi i sin frivillige indsats i Herlufsholm GF, en indsats som nogle gange for medlemmerne kan være usynlig, men som betyder alverden for klubben, og for fodbolden på Sjælland.   

Tommy Lauth har altid trådt til når behovet har været der, og Tommy Lauth har igennem alle år været en kapacitet klubben har kunnet trække på, både i forhold til viden og i forhold til at få tingene gjort. 

Stort tillykke til Tommy Lauth med Erik Asmunds Rejselegat.

Freddy Pedersen, Femhøj IF
Det er svært at sige Femhøj IF uden at sige Freddy Pedersen og omvendt. Freddy Pedersen trådte ind i bestyrelsen ved Femhøj IF’s (gen)stiftelse i 1975, og har de seneste 40 år været en helt central del af klubben, både som træner, formand, sekretær og senest som tovholder på flere administrative opgaver samt som kantine-ansvarlig. 

Freddy Pedersen er symbolet på en rigtig klubmand, og der er ikke det som han ikke har været en del af i Femhøj IF. Freddy Pedersen er en ildsjæl der træder til når der er brug for det. Noget man kan se på Freddy Pedersens CV fra sin tid i Femhøj, hvor træner for flere ungdomshold, holdleder, kantineansvarlig og bestyrelsesmedlem i hele Femhøj IF’s levetid, vidner om den indsats Freddy Pedersen har gjort for klubben, og fællesskabet. 

Freddy Pedersen er kendt i Femhøj IF som en handlingens mand, og da klubben tilbage i 1977 stod og manglede dommere, tog Freddy Pedersen dommeruddannelsen. Selvom uddannelsen blev taget ud fra et ønske om at hjælpe egen klub, så har Freddy Pedersen siden dømt masser af fodboldkampe under DBU Sjælland. 

Med mere end 40 år i Femhøj IF, har Freddy Pedersen haft indflydelse på flere generationer af spillere i klubben, og i takt med at spillerne blev ældre har Freddy Pedersen også været der til at tage imod børn og børnebørn til tidligere spillere i klubben. 

Freddy Pedersens indsats er unik, og det er en indsats som i Femhøj IF har medført at Freddy Pedersen i 2015 blev optaget som æresmedlem i klubben, en hæder der er forbeholdt de færreste, med kun 2 tidligere tildelte æresmedlemmer før Freddy Pedersen.

Stort tillykke til Freddy Pedersen, med Erik Asmunds Rejselegat.

Jan ”Tud” Christiansen, Ringsted Damefodbold 
Jan ”Tud” Christiansen har i mere end 37 år været en del af Ringsted Damefodbold. En bedrift der i sig selv må siges at være ekstraordinær.

Bedriften bliver ikke mindre ekstraordinær, af at Jan Christiansen i de seneste 36 år har siddet i bestyrelsen, og samtidig formået at engagere sig enormt i klubben som både træner, dommer, holdleder, chauffør for spillere til kampe, holdtilmeldingsansvarlig og med masser af andre opgaver. 

I dag er Jan Christiansen formand i Ringsted Damefodbold, en post han har bestredet de seneste 10 år, og som han også bestred fra 1989 og til slut 90érne. Når Jan Christiansen ikke har været formand, har han siddet i bestyrelsen med poster som kasserer, sekretær og næstformand. 

Men det er ikke kun i bestyrelseslokalet Jan Christiansen har haft sin gang i klubben, der i dag tæller 156 medlemmer, også på banerne som både træner og holdleder har man kunne finde Jan Christiansen, ligesom han også har trukket i dommertøjet ved klubbens indendørsstævner. 

I en periode, hvor Jan Christiansen også bestred formandsposten, var han samtidig træner for flere af klubbens ungdomshold, ligesom han også har trænet klubbens seniorhold da disse stod med akut trænermangel. 
At Jan Christiansen er en helt særlig person, og at Ringsted Damefodbold har meget at takke ham for, er klubbens klubhus et vidnesbyrd om.

Klubhuset, der stod færdigt i 1991, krævede både at klubben skaffede kapital, samt en længere proces med at ansøge kommunen om tilladelse. Alt dette stod Jan Christiansen som tovholder på.

Ansøgningsprocessen, og specielt opgaven med at rejse kapital, var Jan Christiansen en central del af. Et eksempel herpå er at klubbens seniorhold stod for at uddele telefonbøger i Ringsted Kommune, og de ruter som seniorspillerne ikke tog, dem tog Jan Christiansen selv.

En indsats der gjorde at Jan Christiansen hver aften i mere end 3 uger vadede Ringsted Kommune tynd med telefonbøger. Alt sammen for at skaffe økonomi til Ringsted Damefodbolds klubhus, som en stolt Jan Christiansen selv kunne indvie i 1991. 

Jan Christiansen bliver beskrevet som en positiv og opmuntrende person, han er altid klar til at hjælpe og mest af alt er Jan Christiansen en ildsjæl. 

Stor tillykke til Jan ”Tud” Christiansen med Erik Asmunds Rejselegat.

Log ind