Intet holdkort = tabt kamp - også i indefodbold/futsal

DBU Sjællands bestyrelse har vedtaget at ikke udfyldt holdkort medfører at holdet bliver taberdømt. Stramningen af holdkortregulativet træder i kraft fra 1. runde af efterårets turnering 2017.

BEMÆRK: Reglen er også gældende i indefodbold/futsal

Læs holdkortregulativet for indefodbold/futsal her 

DBU Sjællands bestyrelse har strammet reglerne omkring udfydelse af holdkort. Fra 1. runde i efterårets turnering vil den følgende regel være gældende i alle rækker med holdkort (8-mands og 11-mands):   

Et hold bliver taberdømt, hvis holdkortet ikke er udfyldt før kampens start. 

Dermed bortfalder den nuværende bødeprocedure, hvor klubben idømmes bøder for ikke udfyldt holdkort. Fremadrettet vil et ikke udfyldt holdkort betyde at holdet bliver taberdømt. 

Inden beslutningen i bestyrelsen er stramningen blevet debatteret på et dialogmøde i november 2016, omtalt i den mundtlige beretning på delegeretmødet 2017 og er blevet sendt til høring hos alle klubformænd via mail (i perioden 22. marts til 10. april).  

Udfyld kortet i god tid
Derfor er det nu ekstremt vigtigt, at du som træner eller leder i en fodboldklub sørger for at udfylde holdkortet i god tid. Via "Mit DBU" kan alle holdkort udfyldes så snart kampprogrammet er blevet frigivet (6. juli i efteråret 2017) og på appen kan holdkortet udfyldes fra 14 dage før kampen.  

Hvis holdkortet ikke kan udfyldes grundet force majeure - det vil sige på grund af dårlig mobildækning, fordi teknikken driller eller lignende, så er det fortsat muligt at udfylde holdkortet på et tilfældigt stykke papir, fotografere det i pausen og indsende det til DBU Sjælland på info@dbusjaelland.dk med det samme. 

OBS! DBU Sjællands disciplinære instanser er ikke bundet til eller forpligtet af denne vejledende nyhedstekst. Det er den til enhver tid gældende tekst i DBU Sjællands reglementer, regulativer, cirkulærer og love, der altid vil være afgørende for fortolkningen af reglerne.

Læs DBU Sjællands holdkortregulativ  

Det vil også fortsat være muligt at slette ikke benyttede reserver fra holdkortet i op til syv timer efter kampen samt skrive ind til DBU Sjællands administration 1. hverdag efter kampen for at få tilrettet eventuelle fejlindtastninger.

Dialogmøde om det diciplinære system
Ændringsforslaget blev til på baggrund af input fra de klubber, der deltog i dialogmødet om det disciplinære system i november 2016. På dialogmødet gav et stort flertal af de tilstedeværende klubber udtryk for at de ønskede en opstraming af reglerne for udfyldelse af (elektronisk) holdkort.

Både på dialogmøde og i dagligdagens henvendelser gav klubber udtryk for en stigende frustration over, at det ikke havde en sportslig konsekvens at undlade at udfylde holdkortet inden kampstart. Derudover har DBU Sjælland desværre også haft nogle sager, der har afsløret et behov for mere sikker viden om, hvilke personer der deltager i en given fodboldkamp.    

Formandens beretning
DBU Sjællands formand omtalte ligeledes stramningen i bestyrelsens beretning på delegeretmødet 2017. Her var der ingen kommentarer til forslaget fra salen.

"En fodboldkamp (kan i henhold til reglementet red.) ikke starte med mindre, at der foreligger et udfyldt holdkort. Skulle teknikken drille, det hører vi jo som forklaring ind i mellem, må de to holds spillere noteres på bagsiden af en pølsebakke, fotograferes og mailes som dokumentation – det burde alle kunne klare. Konsekvensen af et manglende holdkort vil være at blive taberdømt", sagde DBU Sjællands formand Ole Jacobsen. 

Du kan læse beretningen her 

Høringsrunde
22. marts sendte DBU Sjælland høringsmateriale ud per mail til klubbernes formænd, der frem til 10. april 2017 kunne indsende høringssvar. 16 klubber indsendte høringssvar. Og selvom der både var argumenter for og imod, så var et flertal for stramningen uanset om man måler på antallet af klubber eller på klubbernes medlemstal.    

Sådan udfylder du holdkortet
At udfylde holdkortet før kampen er et nødvendigt onde, så derfor skal opgaven ikke tage længere tid end højst nødvendigt. Her kan du få en lynguide til, hvordan du udfylder holdkortet hurtigst muligt. 

Holdkortet kan udfyldes via "Mit DBU" på hjemmesiden og via DBU's fodbold app. Hvis du benytter "Mit DBU", så kan holdkortet udfyldes lige så snart det endelige turneringsprogram er frigivet fra DBU Sjælland (6. juli for efteråret 2017). 

I sæsonens første kamp skal du søge spillerne frem og tilføje dem, men allerede fra anden kamp spørger systemet dig, om du bare vil hente samme spillere som sidst.

Herefter laver du blot de formentlig få justeringer, der er forskellige fra sidst og så er holdkortet udfyldt. Klar til kamp!

Få en påmindelse af din telefon
Hvis du udfyldte holdkortet til holdets seneste kamp, får du 24 timer før næste kamp en notifikation på din smartphone, der minder dig om at udfylde holdkortet. Igen halvanden time før kampstart får du en ny påmindelse.

Ønsker du ikke denne påmindelse, kan du slå den fra i Indstillinger > Beskedcenter.

Det er også muligt selv at flytte rundt på app-værktøjerne i DBU's Fodbold-app, så du kan med et par klik flytte holdkortværktøjet om på forsiden, så du lynhurtigt kan finde det næste gang.

Du klikker blot på menupunktet "Min forside" og så kan du selv bestemme layoutet på din Fodbold-app - og for eksempel at placere en genvej til holdkortet på din forside:


          

Læs mere

Sådan udfylder du holdkort

Klik her for DBU Sjællands holdkortregulativ

Log ind