MENU

FrivilligUge 39: Frivillighed har ingen alder i Fodboldklubben Sorø Freja

I Sorø Freja er Mathilde på 12 år frivillig. Ligesom mange andre på hendes alder. Thomas Kilde Jakobsen fortæller her mere om hvordan de er lykkedes med at skabe en frivillighedskultur, også for de helt unge.


”Der er langt mellem de frivillige i dagens Danmark – især herude, langt væk fra de større byer. Men det kan vi jo ikke bare konstatere – vi må gøre noget, så det har vi gjort.” Sådan indleder Thomas fra Sorø Freja, da vi mødes med ham i klublokalet.

Vi må selv udvikle de frivillige, så vi starter fra barnsben
Og filosofien er egentligt ret ligetil: Hvis man vil have nok frivillige i klubben, så må man starte med at præge medlemmerne fra de starter i klubben som helt små. F.eks. ved at give også de helt små drenge og piger opgaver, som de godt kan løse.

For så har de andre frivillige i klubben pludseligt overskud og tid til at løse de større og mere krævende opgaver.

”Hvis ikke medlemmerne selv løste frivilligopgaver, så ved jeg slet ikke, hvordan trænere og bestyrelsen skulle få tid til at nå det hele. Det ville ikke være holdbart, og jeg tror simpelthen, at de ville gå død i arbejdet”, konstaterer Thomas.

Et par unge pigespillere kommer ind i klublokalet og Thomas fortsætter: ”Se f.eks. her – her har vi en af vores frivillige – Mathilde er 12 år og har lige hjulpet med at dele invitationer ud til i 0. og 1. klasse om at komme til U8-træning i klubben.

Giv dem opgaver, som de kan løse – det giver en succesfølelse
Og opgaver så som uddeling af sedler, er langt fra de eneste opgaver, som de unge medlemmer og nu også frivillige varetager i klubben. Det vigtige er ifølge Thomas, at sætte en forståelig og god ramme op for opgaverne.

”Opgaverne vi giver skal hverken være for svære eller for store til at starte med. De unge skal gå derfra med en følelse af, at det var sjovt, og at ’det kunne jeg faktisk godt finde ud af’.” Som et eksempel på sådanne opgaver holder klubben hvert år en 4-dages nytårscup med næsten 200 deltagende hold.

Klubbens unge medlemmer er en stor og naturlig del af afholdelsen. F.eks. sidder de ved dommerbord, agerer stævneledere, hjælper med oprydning og meget andet. Klubben har ligeledes stor succes med at uddanne unge dommere, der dømmer både 8-mands kampe til hverdag samt dømmer til f.eks. nytårscuppen. Igen er opskriften: Find én tovholder, sæt en ramme for de unge og støt dem i det.

Det er ikke blot altafgørende for klubbens daglige virke og stævneafviklingen – det udvikler også de unge mennesker på et personligt plan, fortæller Thomas, der samtidigt pointerer vigtigheden af, at turde overgive ansvar til de unge:

”Hellere kikse engang imellem end slet ikke at forsøge. For det er jo de her unge mennesker, der er fremtiden, og vi ser bare gang på gang, at de vokser med opgaven og udvikler sig til helt utrolige mennesker og frivillige. Det er guld værd for vores klub og for samfundet i det hele taget.”

Når frivilligheden spreder sig som ringe i vandet
Det er dog ikke kun de unge i klubben, der har fået blod på tanden ift. at tage en ekstra tørn i klubben.

Klubben har f.eks. opstartet et motionshold, der nu ved siden af træningen fungerer som frivillige i klubben. Og hvor motionsholdet startede med at være et initiativ for sig, der var lidt afkoblet fra klubben, så er de i dag en ganske naturlig del af klubben og flere af holdets spillere er nu frivillige i klubben.

F.eks. har én af motionisterne været med til at starte fodbold op for de 3-5-årige mv.. Derudover er de unge frivilliges forældre også blevet inspireret til at hjælpe til og har ligeledes været med til at iværksætte nye initiativer i klubben.

Selvtillid på frivilligfronten giver mod til at igangsætte nye initiativer
Og når det ikke er evig kamp at finde frivillige til opgaverne i klubben, så giver det også mod på at afprøve nye initiativer. F.eks. er klubben dette år vært for Lyserød Lørdag – et motionsstævne, hvor overskuddet går til forskning, forebyggelse og patientstøtte inden for brystkræft.

”Det er et rigtig godt initiativ, som vi gerne vil bakke op om. Før i tiden ville vi ikke turde kaste os ud i det, da vi ville være bange for, om vi nu kunne skaffe nok frivillige til at planlægge og afvikle det. Men nu har vi jo f.eks. allerede dommerne på plads blandt de unge medlemmer og så har vi det her store netværk af andre medlemmer, der plejer at hjælpe til sådanne ting, hvis man bare spørger dem og laver en klar ramme for deres deltagelse på dagen. Det er helt suverænt og det, der gør, at vi som klub hele tiden kan blive ved med at udvikle os.” - Slutter Thomas af.

Log ind