DBU Sjællands administrationschef stopper

DBU Sjællands administration skal have ny leder per 1. januar 2019. Efter snart 24 års ansættelse har administrationschef Jens Erik Reuber Jensen valgt at gå på pension.

DBU Sjællands administrationschef Jens Erik Reuber Jensen (i fodboldkredse bedre kendt som 'Søm') har meddelt bestyrelsen sin opsigelse, da han ønsker at gå på pension. Han har valgt at stoppe ved årets udgang.  
 
"Jeg har lovet min familie ikke at være på arbejdsmarkedet, når jeg fylder 70. Det kommer jeg ikke helt til at holde, men jeg håber, at min familie alligevel vil tilgive mig", siger Søm med et smil. 

Søm fylder nemlig 70 år dagen før sin 'sidste arbejdsdag'.    

Ansat siden 1994
Søm blev ansat i DBU Sjællands administration i oktober 1994 og har siden 1996 været administrationschef. I sin tid på posten har han ført organisationen sikkert gennem store forandringer. Kontoret er i perioden vokset fra 7 til 24 ansatte i takt med, at der er blevet flere aktiviteter og ansvarsområder.   

Kendetegnende for perioden har været den digitale transformation, der blandt meget andet har sikret overgangen fra papirholdkort til digitale holdkort. Søm stod også i spidsen for den store organisationsændring fra SBU til DBU Sjælland i 2011.  

Den mangeårige administrationschef har med sin store erfaring været garant for stabilitet og kvalitet i unionens aktiviteter uden at tabe øje for nye udviklingstendenser. Søm nyder stor respekt og anerkendelse i DBU-familien for sin store viden, indsigt og engagement i dansk breddefodbold. 

Rekrutteringsproces påbegyndes
DBU Sjællands bestyrelsesformand Jakob Koed peger på, at Søms afløser skal løfte en tung arv. 

"En epoke i sjællandsk fodbold slutter. Nu går vi i gang med at finde en afløser, der kan løfte den tunge arv", siger Jakob Koed.   

For at sikre en god overgang til en ny leder har Søm taget positivt imod bestyrelsens ønske om at yde bistand i forbindelse med overleveringen.

Log ind