Her er de skattefri takster for 2018

Hvor meget må man som fodboldklub udbetale til sine ulønnede trænere og ledere? Se de opdaterede skattefri takster her.

foto: LLN Press

Nu kan du få et overblik over de skattefri takster 2018 (foto: LLN Press)


En smule stigende benzinpriser.

Det er skatterådets argument for at hæve den skattefri befordringsgodtgørelse marginalt i 2018. Således stiger taksten for kørsel op til 20.000 kilometer fra 3,53 kr. pr. kilometer i 2017 til 3,54 kr. pr. kilometer i 2018. Der er ligeledes 1 øre mere at hente pr. km for kørsel over 20.000 kilometer i 2018, hvor taksten nu er 1,94 kr. pr. km.

Mens den skattefri befordringsgodtgørelse går et trin op på takststigen i 2018, beholder de øvrige skattefri takster sin plads.

Øvrige takster status quo

Den skattefri befordringsgodtgørelse er en del af den skattefri godtgørelse, som også gælder områder som telefon- og internetudgifter samt køb og vask af sportstøj.

Udbetaling af godtgørelse på dette område kan ske til de personer, som ikke modtager løn for deres arbejde i foreningen.

Herunder kan du se taksterne for 2018.

Takster for 2018
Udgift Maks. takst
Telefon- og internetudgift 2350 kr. pr. år
Administrative omkostninger (kontorartikler, porto, møder m.v.) 1400 kr. pr. år
Køb, vask og vedligeholdelse af sportstøj og lignende 1950 kr. pr. år
Befordringsgodtgørelse ved kørsel for foreningen i egen bil eller på motorcykel 0-20.000 km: 3,54 pr. km.
Over 20.000 km: 1,94 kr. pr. km.
Merudgifter til fortæring ved en-dagsarrangementer, udenbyskampe, stævner, m.v. af mindst fem timers varighed. 70 kr. pr. dag

Det er værd at værd bemærke, at der ikke er noget i vejen for, at en forening vælger at udbetale beløb, som ligger under de ovenstående takster. Alternativet til skattefri godtgørelser er, at dækning af udgifter sker efter regning – det vil sige med refusion af udgifter på grundlag af bilagsdokumentation.

Yderligere information

Willy Rasmussen, specialkonsulent i Danmarks Idræts-Forbund, wr@dif.dk, tlf. 4326 2036.

Se også

Se mere på skat.dk  

Log ind