MENU

Folkeskole er begejstrede for pakkeløsning fra DBU

Lykkebo skolen i Valby er begejstrede for pakkeløsningen Hovedet, Kroppen, Klubben, HKK, fra DBU. Pakken består af tre fagdage med fokus på sundhed og trivsel for indskolingen og udskolingen.DBU stiller downloadmateriale, fodboldmateriale og på tredjedagen instruktører til rådighed. Boldklubben Hellas indgik med glæde i samarbejdet med skolen sidst i august.

DBU København

3. klasserne på Lykkebo skolen bliver introduceret til fodboldlege af 7. klasserne. Foto: DBU København

Skoleleder Søren Friis er ikke i tvivl om fordelene ved en pakkeløsning.

-Det betyder noget for skolen, at det er en pakkeløsning, for så kan vi fuldstændig se, hvad vi går ind til, og hvad vi får ud af det, fortæller Søren Friis.

Skolen deler i forvejen baner med boldklubben Hellas, så fundamentet for en udvidelse af det gode samarbejde lå lige for, da åben skole-samarbejdet kom på bordet.

-Vi er meget begejstrede for, at der kommer hjælp udefra, i forhold til at få løftet opgaven omkring den åbne skole, fortæller Søren Friis.

De to første dage består af klasseundervisning og opgaver med bevægelse. De håndteres af skolens egne lærere ud fra downloadmateriale, med udgangspunkt i en fyldestgørende lærermanual. Den tredje fagdag i HKK afvikles af to DBU-instruktører, og foregår i fodboldklubben. Instruktørerne kommer med alle materialer og skal bare bruge en stor græsplæne.

DBU København

De store elever lærer at tage ansvar og forklare en opgave for indskolingsbørnene. Foto: DBU København

Nu er I på!
Vi besøger boldklubben Hellas på tredjedagen, hvor 7. klasserne står deres prøve på grønsværen. De skal undervise 3. klasserne i forskellige lege med fokus på fodbold.

En pige fra 7. klasse er lige blevet færdig med kædetagfat, og står nu sammen med sine klassekammerater og puster ud. Hun har allerede et bud på, hvad hun har fået ud af dagen.

-Det er godt at finde ud af, hvad man kan sige, når man skal undervise andre, når man skal forklare en leg, fortæller hun.

En dreng fra 7. klasse har også fået noget ud af dagen.
-Jeg kan bruge det vi har lært i dag nede i karateklubben, hvor jeg underviser nogle 5-årige, jeg kunne godt blive inspireret af dagen i dag til, hvordan jeg kan gribe det an i karateklubben, fortæller han.

De store elever synes de små er søde men lidt urolige.
-Nu ved jeg, hvordan det er at være skolelærer, fortæller en dreng fra 7. klasse.

DBU København
Kædetagfat er både leg, kommunikation og samarbejde. Foto: DBU København

Der er styr på kaos
Det flyver med fodbolde alle vegne. Der er ingen mobiltelefoner eller sure miner men en masse glade børn og koncentrerede store elever. De har styr på tropperne, for de er gode til at arbejde sammen. Udskolingslærer Jesper Nielsen står på sidelinjen med korslagte arme og smiler tilfreds.

-Jeg synes forløbet passer godt til 7. klasse. De er lige tilpas modne til at tage det ansvar, de får stillet af DBU underviserne. Det giver også et godt sammenhold på tværs af de to klasser, fortæller han.

DBU København
Her gælder det om at ramme en stor fodbold med en normal fodbold, og få den store bold skubbet over på modsatte banehalvdel. Foto: DBU København

Lærerne bliver også inspirerede
Thomas Bloch Hansen, lærer i udskolingen, synes at både han og eleverne har fået et godt udbytte af forløbet.

-Eleverne skal lære at holde fokus, og det er svært for nogle, ved jeg. Når de store skal være instruktører for de små, kan jeg se, der er nogle, der træder i karakter og tager ansvar, nogle af dem som ellers er lidt stille til hverdag, smiler han tilfreds og fortsætter med at fortælle, hvad forløbet har givet ham som underviser.

-Det jeg selv kan bruge fra forløbet, i min egen idrætsundervisning, er tilpasning af spilkonstruktionen, altså hvad sker der, når man ændrer lidt i spillet, fortæller Thomas Bloch Hansen.

DBU København
De fiktive vitaminer børnene har fået efter hver station, hældes i røret, og de store elever står klar til at modtage et nyt hold 3. klasser. Foto: DBU København

Fakta
Der kan max deltage 100 indskolingselever og 60 udskolingselever på 'Åben Skole' dagen. Både indskoling og udskoling skal deltage.

Målgruppen er:

0.-3. klasse (5-6 timer pr. dag, hvor der også er indlagt frokost og pauser)

7.-9. klasse (7-7½ time pr. dag, hvor der også er indlagt frokost og pauser)

Der er stadig ledige dage i efter 2018, hvis din skole er klar på til Hovedet, Kroppen, Klubben pakken fra DBU.

Hvad forlanger folkeskolereformen?
Den åbne skole er et lovmæssigt krav fra folkeskolereformen fra 2014. Fokus er at skolerne skal åbne sig overfor det omgivende samfund. Det gøres ved at arbejde sammen med lokale organisationer som for eksempel idrætsforeninger, musik- og billedskoler eller ungdomsskolen.

Samarbejdet skal blandt andet bidrage til, at eleverne lærer mere, og får et større kendskab til samfund og foreningsliv. Den åbne skole ifølge undervisningsministeriet.Log ind