MENU

Fasthold jeres U19 spillere efter sommer – Indrangering i serie 3 og serie 4

Ansøg om en plads i serie 3 eller serie 4 til jeres U19 hold, når de efter sommerferien skal ud og spille seniorbold

Fasthold jeres U19 spillere efter sommer – Indrangering i serie 3 og serie 4

Fastholdelse af unge spillere har de senere år vist sig at være en af fodboldens helt store udfordringer.

Men også i overgangen fra U19 til seniorfodbolden ser man et vist frafald, og dette frafald kan der være mange forklaringer på, og dermed også mange løsninger.

En af de muligheder DBU Sjælland giver medlemsklubberne, for at sikre at det ikke er det sportslige, der medvirker til et evt. frafald, er at give U19 drenge hold mulighed for at blive indrangeret i Serie 3 eller Serie 4.

Ansøg inden d. 13. maj.

Ønsker din klub at få jeres hold indrangeret i Serie 3 eller Serie 4, så kræver det blot at en anmeldt kontaktperson udfylder denne formular, hvorefter DBU Sjælland vil vende retur med svar i uge 22.

 

Ved spørgsmål kan Lars Nielsen kontaktes på 4634 0734 eller larn@dbusjaelland.dk

Log ind