Bemærk: Teksten er ændret 27. december 2019, da vi desværre fandt en fejl i indkaldelsen til delegeretmødet 2020, som blev udsendt 19. december. Det drejer sig om, at bestyrelsesmedlem Pia Nygaard, jævnfør DBU Sjællands loves § 5.2, skal på valg for en 1-årig periode ved delegeretmødet 2020, da hun indtrådte på den plads i bestyrelsen, der blev ledig, da Birgitte Hamborg Faarbæk (valgt for 2 år på delegeretmødet 2019) udtrådte af bestyrelsen i oktober 2019. Vi beklager fejlen, og vi har derfor udsendt en ny indkaldelse til delegeretmødet 2020. Se den på linket herunder: 

Ny indkaldelse til delegeretmødet 2020 
 
Vi beder jer samtidig om at se bort fra indkaldelsen af 19. december 2019. Den nye indkaldelse af 27. december 2019 træder i stedet for den tidligere udsendte.   

Som DBU Sjællands love foreskriver, er det delegeretforsamlingens opgave, på det årlige delegeretmøde, at vælge hvem der skal varetage unionens interesser i fremtiden. 

I år er ingen undtagelse, og der er således 4 personer fra DBU Sjællands bestyrelse på valg, når alle klubberne mødes d. 1. februar i Ringsted Kongrescenter, til DBU Sjællands delegeretmøde. 

Valg til suppleantposten
Foruden kasseren og de  3 medlemmer af bestyrelsen er der også valg til suppleantposten.

Dette skyldes, at tidligere suppleant Pia Nygaard indtrådte i bestyrelsen i oktober 2019, som følge af at Birgitte Hamborg Faarbæks afgang - læs mere her

Medlemmer på valg:

Kasser for 2 år:

  • Frank Petersen (villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

  • Gerhard Grubb Waaentz (villig til genvalg)
  • Allan Thoft Jensen (villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlem for 1 år:

  • Pia Nygaard (villig til valg). 

Bemærk: Det nederste punkt er tilføjet i indkaldelsen udsendt 27. december 2019.