Lørdag d. 1/2-2020 er det igen tid til det årlige delegeretmøde for DBU Sjællands medlemsklubber.

I år afholdes delegeretmødet hos, Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted. 

Praktisk information
For at deltage i DBU Sjællands delegeretmøde skal din forening/klub udfylde og indsende en fuldmagtserklæring.

Med fuldmagtserklæringen bemyndiger du den delegerede med retten til at tale, og stemme på vegne af din forening/klub til delegeretmødet. Vær opmærksom på, at fuldmagterklæringen, kun kan indsendes af en person fra klubbens bestyrelse eller en klubsekretær.

Tilmeldingen/fuldmagten skal være DBU Sjællands administration i hænde senest mandag d. 20 januar 2020. Klubbens officielle postadresse vil modtage en bekræftelse på din tilmelding. 

Tryk her for indkaldelsen samt bilag. 

DBU Sjællands regnskab
DBU Sjællands regnskab vil, jf. DBU Sjællands love §4.1, blive offentliggjort på hjemmesiden og tilsendt klubberne. 


Vi glæder os til at se jer til delegeretmødet lørdag den 1. februar ved Ringsted Kongrescenter (Nørretorv 55, 4100 Ringsted).