MENU

KRISTOFFER OKHOLM-NAUT BLIVER NY DIREKTØR FOR DBU SJÆLLAND

DBU Sjælland har ansat Kristoffer Okholm-Naut som ny direktør for DBU Sjælland. Han afløser dermed Jens Erik Reuber Jensen, der gik på pension ved udgangen af 2018.

KRISTOFFER OKHOLM-NAUT BLIVER NY DIREKTØR FOR DBU SJÆLLAND

Kristoffer Okholm-Naut, 44 år, bliver DBU Sjællands nye direktør. Han kommer til DBU Sjælland fra en stilling som afsnitsleder i Roskilde Kommune. Som direktør får han det daglige ansvar for drift, vækst og udvikling af breddefodbolden for medlemsklubberne på Sjælland gennem skabelse og udvikling af de mest optimale rammer for breddefodbolden samt interessevaretagelse for medlemsklubberne og øvrige interessenter. 

Væsentligt for valget af Kristoffer Okholm-Naut er hans ledelseserfaring fra politisk ledede organisationer, hvor Kristoffer gennem fem år var generalsekretær for familie- og børneorganisationen DUI-LEG og VIRKE og senest i Roskilde Kommune, hvor han som afsnitsleder i Kultur og Idræt kender til samspillet mellem kommuner og idrætsforeninger, når midler til kunstgræs, klubhuse og øvrige idrætsfaciliteter skal fordeles.  

”Som barn og ung havde jeg selv nogle fantastiske oplevelser med fodbolden og fællesskabet. Jeg blev aldrig særlig god, men det var en vigtig del af min opvækst. I dag kan jeg se, at min egen søn har de samme glæder, og så har det en enorm værdi for mig, at jeg kan komme til at arbejde for noget, som jeg selv brænder så meget for”, siger Kristoffer Okholm-Naut. 

Stor erfaring med frivillighed
I stillingen skal han trække på sine 17 års erfaring fra politisk ledede organisationer, når han skal være den ledende kraft bag eksekveringen af DBU Sjællands strategi. Udover den daglige drift og ledelse af administrationen skal han også bidrage til reformprocessen i FLU (DBU Bredde) og DBU, som har til formål at modernisere den politiske og den administrative organisering af dansk breddefodbold.  

”Den energi og passion, der findes blandt frivillige er noget helt særligt og meget givende. Derfor glæder jeg mig til at samarbejde med ansatte og frivillige om at skabe de bedst mulige rammer for et meningsfyldt fritidsliv for en masse fodboldglade børn og voksne”, siger Kristoffer Okholm-Naut.  

Uddannelsesmæssigt har Kristoffer Okholm-Naut en bachelor i Statskundskab fra Københavns Universitet og har siden suppleret sine erhvervserfaringer med uddannelse indenfor blandt andet projekt- og procesledelse.    

Fra administrationschef til direktør
Kristoffer Okholm-Naut afløser DBU Sjællands administrationschef Jens Erik Reuber Jensen, der gik på pension ved udgangen af 2018 efter 24 år i organisationen. DBU Sjællands bestyrelse har i den forbindelse valgt at erstatte den daværende administrationschef med en direktør for at ruste organisationen til fremtiden. 

Den nye direktør kommer til at stå i spidsen for den fortsatte udvikling og modernisering af DBU Sjælland. Derfor har bestyrelsen lagt vægt på en profil med ledelsesmæssig tyngde, der kan tegne husets kultur og være med til at skabe ejerskab blandt ansatte og frivillige for at sikre den fortsatte tilgang og fastholdelse af medlemmer gennem stærke medlemsklubber.  

Et ansættelsesudvalg fra bestyrelsen har haft ansvaret for ansættelsen af den nye direktør, som er sket med assistance fra rekrutteringsbureauet Talent & Mind og med inddragelse af lokalunionerne i Øst-Danmark og en repræsentant fra administrationen.      

”Vi har været igennem en meget grundig rekrutteringsproces, og vi mener, at vi har valgt den helt rigtige til at forvalte den fortsatte udvikling af breddefodbolden gennem de sjællandske medlemsklubber, som fodbolden også i fremtiden vil være til gavn for fleste mulige fra børn til ældre”, siger Jakob Koed, formand for DBU Sjælland.

Kristoffer Okholm-Naut er gift og har to børn på 8 og 11 år. Den nye direktør tiltræder sin stilling 4. februar. 

Log ind