MENU

Ansøgning åben til arbejdsgruppe omkring indrangering

På delegeretmødet 2019 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kigge på om det er muligt at optimere indrangeringsprocessen til ansøgningsrækkerne.

Ansøgning åben til arbejdsgruppe omkring indrangering
Foto: Klaus Sletting Jensen/DBU København

AF: DBU Sjælland Kommunikation//

Frem til 31. maj er det muligt for DBU Sjælland-klubber at sende en ansøgning til den arbejdsgruppe, der skal kigge på indrangeringeringsprocessen i forbindelse med ansøgningsrækkerne hos DBU Sjælland.  

Arbejdsgruppen skal kigge på tiltag, der kan optimere og forbedre indrangeringsprocessen blandt andet med fokus på:

  • Indrangeringsproces: 
    Rådgivning, servicering af eventuelle ansøgerklubber, transparens og gennemsigtighed, dialog og begrundelse ved ikke-opnået indrangering.
  • Samspil med DBU og øvrige lokalunioner:   
    Sammenhæng med DBU's holdninger (tidligere holdninger og handlinger red.) samt øvrige nationale tiltag og sammenhæng med DM- og øvrige DBU-rækker
  • Indrangeringsgrundlag:
    Se på muligheder og konsekvenser ved at klubbernes og de enkelte holds sportslige resultater danner grundlag for indrangering i DBU Sjællands egne rækker inklusive oprykning til fælles ungdomsrækker.

Baggrund
I forbindelse med delegeretmødet 2019 fremsendte Ringsted IF et forslag om, at DBU Sjællands bestyrelse skulle pålægges at arbejde med at ændre nuværende regler og bestemmelser omkring indrangering af klubber hørende under DBU Sjælland i U11 til U19 årgangene for både piger og drenge, således at det udelukkende bliver klubbernes og de enkelte holds sportslige resultater, der danner grundlag for indrangering i DBU Sjællands egne rækker inklusive oprykning til fælles ungdomsrækker.
Til delegeretmøde 2019 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på mulighederne for at optimere indrangeringsprocessen i forbindelse med ansøgningsrækkerne. På baggrund af dette frafaldt klubben sit forslag. Bestyrelsen lagde vægt på, at der i arbejdsgruppen skal være plads til alle klubber, der har noget på hjerte og ønsker at tage del i arbejdet for at sikre en bred repræsentation af holdninger, synspunkter og meninger.

Historik
I en årrække har deltagelse i fællesrækkerne i Østdanmark - der afvikles i et samarbejde mellem DBU Bornholm, DBU Lolland-Falster, DBU København og DBU Sjælland - været baseret på ansøgning og indrangering. Grundlæggende har processen været uforandret gennem årene – klubberne indsender spillerlister samt oplysninger om
træner(e) og eventuel trænerlicens (har personen UEFA A, B eller C-uddannelse) via Stamhold i KlubOffice. Disse oplysninger sammenholdt med besigtigelse foretaget af frivillige i drenge- og pigeindrangeringsgruppenudgør vurderingsgrundlaget for holdets eventuelle indplacering. Denne praksis med besigtigelse benyttes kun hos DBU Sjælland. Den endelige indrangering foretages af det fælles indrangeringsudvalg med deltagelse af repræsentanter for DBU København, DBU Lolland-Falster og DBU Sjælland. 

Gruppesammensætning
Der er åben ansøgning til gruppen. Ved sammensætningen af gruppen, vil deltagerne blive valgt ud fra, at de skal udgøre en bred repræsentation af holdninger, synspunkter og meninger. Der ønskes med andre ord, at det bliver en bredt funderet arbejdsgruppe, der har bred diversitet geografisk, i forhold til klubstørrelse og i forhold til om klubberne primært har bredde- eller eliteprofil. Der er åben ansøgning i maj, gruppen nedsættes i juni og skal aflevere sine anbefalinger til behandling på bestyrelsesmødet 21. oktober.

Ansøg her
Vær opmærksom på, at du som deltager repræsenterer hele din klub. Derfor skal din ansøgning sendes af en anmeldt kontaktpersoner i din fodboldklub. Du ansøger ved at sende en mail til Thomas Lesly Rasmussen på tler@dbusjaelland.dk. 

Disse er indehavere af følgende hverv og skal være anmeldt via KlubOffice:   

Formand
Næstformand
Kasserer
Herresenior
Herreungdom
Kvinder
Pigeungdom
Børneformand
Sekretær

Du kan læse om den seneste ansøgningsproces her

Log ind