DBU Sjælland skal være det mest attraktive sted at være dommer. Det er den klare ambition for den sjællandske lokalunion, og nu tager DBU Sjællands bestyrelse endnu et skridt for at sikre, at denne ambition bliver til virkelighed.

I 2013 omorganiserede vi senest dommerområdet med henblik på at styrke dommernes repræsentation i DBU Sjællands frivillige organisation. Det er på mange måder lykkedes, og den nye dommerstruktur er udtænkt med henblik på at bidrage til, at de sjællandske dommere, nuværende som kommende, oplever en ny, ambitiøs målsætning omsat til realitet. Samt at de som er dommere i DBU Sjælland oplever lydhørhed, trivsel og good governance i forbindelse med påsætning, indrangering og andre dommerforhold.  

4 nye grupper skal sikre, at ambition bliver til virkelighed
Tidligere har DBU Sjællands dommerstreng bestået af 4 regionalgrupper, der nu alle nedlægges, for at give plads til 3 nye grupper og 1 udvalg. Der er lige nu åben ansøgning til alle grupper og udvalg. DBU Sjælland opfordrer alle, uanset alder, køn, geografi og etnicitet til at søge.

Nedenfor kan du læse mere om de 4 nye udvalg/grupper, deres arbejdsopgaver og hvordan du kan komme i betragtning.  

klik på det enkelte udvalg for at gå direkte til det.

- Dommerudvalget
- Dommerindrangeringruppen
- Udviklerindrangeringsgruppe
- HR/Uddannelsesgruppe

Dommerudvalget
DBU Sjællands Dommerudvalg vil være det koordinerende udvalg for alle DBU Sjællands dommerfaglige grupper, og vil dermed være det udvalg, som de resterende grupper refererer til.

Udvalget skal sammensættes af 5-7 personer, og udvalgsmedlemmerne vil sidde i 2 år ad gangen, dog valgt i forskudte år. 2-3 personer vælges i lige år og 3-4 personer vil blive valgt i ulige år.  

Udvalget sammensættes af DBU Sjællands bestyrelse ud fra et ønske om balance mellem faglighed og diversitet i alder, køn, geografi og etnicitet.

Dommerudvalget vil have følgende arbejdsopgaver:

 • Være koordinerende for alle DBU Sjællands dommerfaglige grupper.
 • Bidrage til kommunikationen til dommerne, vejlederne og udviklerne.
 • Udvikle dommerområdet.
 • Opfange trends og tendenser.
 • Overordnet ansvar for ”Dommerens ABC” i dialog med de øvrige dommerfaglige grupper.

 Profil på kandidater
Til udvalget søges personer, der er analyserende, nytænkende, besidder sociale kompetencer samt aktivt søger dialog med de sjællandske dommere.

 Personer der sidder i dommerudvalget, kan ikke indgå i andre dommerrelaterede grupper i DBU Sjælland-regi.

 


Dommerindrangeringsgruppen
DBU Sjællands Dommerindrangeringsgruppe refererer til Dommerudvalget og har som sine kerneopgaver at sikre integritet og transparens i indrangeringen af dommere i DBU Sjællands turneringer, samt sikre at de rigtige dommere indrangeres i de rigtige rækker.

Gruppen sammensættes af 7 personer (samt 2 fra DBU Lolland-Falster). Gruppens medlemmer sidder for 2 år ad gangen. 3 personer vælges i lige år, og 4 personer vælges i ulige år.

Gruppen sammensættes af DBU Sjællands bestyrelse ud fra ønsker om balance mellem faglighed og diversitet i alder, køn, geografi og etnicitet.

Dommerindrangeringsgruppen vil have følgende arbejdsopgaver:

 • Indrangere dommere fra Danmarksserie til Serie 5
 • Indstille talentemner til Central Talentdommer Gruppen (CTG)
 • Indstille dommere til udveksling mellem DBU Sjælland og Skånes Fodboldforbund
 • Informere dommerudvalget om baggrunden for indrangeringen til brug for fælles info og dommerens ABC

 Profil på kandidater
Til gruppen søges personer der er analytisk stærke, er velformulerede på skrift og i tale og som besidder dommererfaring.

Som gruppemedlem må man ikke have indflydelse på egen indrangering. Derfor kan man ikke være medlem af gruppen og samtidig dømme i seniorrækkerne fra Danmarksserien til Serie 5.

Derudover kan medlemmer af dommerindrangeringsgruppen ikke indgå i andre dommerrelaterede grupper i DBU Sjællands regi.

 


Udviklerindrangeringsgruppe
DBU Sjællands Udviklerindrangeringsgruppe refererer til Dommerudvalget. Gruppens kerneopgave er at sikre kvaliteten af udviklingerne i DBU Sjælland og sørge for at de sjællandske dommere har den fornødne kvalitet til det niveau, de dømmer på.  

Gruppen sammensættes af op til 5 personer, og gruppens medlemmer vil sidde for en 2-årig periode. 2 personer vælges i lige år, og op til 3 personer vælges i ulige år.  

Gruppen sammensættes af DBU Sjællands bestyrelse ud fra et ønske om balance mellem faglighed og diversitet i alder, køn, geografi og etnicitet.

Udviklerindrangeringsgruppen vil have følgende arbejdsopgaver:

 • Indrangere udviklere fra Danmarksserie til Serie 5
 • Anbefale talentfulde udviklere at søge til CTG
 • Informere dommerudvalget om baggrund for indrangering til brug for fælles info og ”Dommerens ABC”
 • Rekruttere og indstille potentielle vejledere til kursus
 • Indstille vejledere til udviklerkursus
 • Samarbejde med HR/Uddannelsesgruppen omkring kurser til optimering af vejleder/udviklerrapporter
 • Give inputs til HR/Uddannelsesgruppen til afvikling af vejleder/udviklersamling

 

Profil på kandidater
Til udvalget søges personer, der er analytisk stærke samt velformulerede i skrift og tale.

Personer der sidder i udviklerindrangeringsgruppen, må ikke selv være aktive udviklere, men må gerne være aktive dommere. Medlemmer kan desuden ikke indgå i andre dommerrelaterede grupper i DBU Sjælland regi.

 


HR/Uddannelsesgruppe
DBU Sjællands HR/Uddannelsesgruppe refererer til Dommerudvalget og har som sine kerneopgaver at bidrage til det sociale aspekt i dommergerningen hos DBU Sjælland. Skabe gode vilkår for dommerne og være med til at vedligeholde det høje faglige niveau i dommerkorpset.

Gruppen sammensættes af op til 7 personer, og gruppens medlemmer vil sidde i 2 år ad gangen, dog valgt i forskudte år. Op til 3 personer vælges i lige år og op til 4 personer vil blive valgt i ulige år. 

Gruppen sammensættes, efter åben ansøgning, af DBU Sjællands bestyrelse ud fra et ønsker om balance mellem faglighed og diversitet i alder, køn, geografi og etnicitet.

HR/Uddannelsesgruppen vil have følgende arbejdsopgaver:

 • Samarbejde med de andre dommergrupper/udvalg  
 • Forestå de årlige test
 • Arbejde med talenter/upcommings  
 • Bistå administrationen med planlægningen af ”dommernes aften” 
 • Arrangere andre sociale events 
 • Forestå rekruttering og fastholdelsestiltag 
 • Vedligeholde og tilpasse uddannelsestilbud 
 • Tage HR-samtaler med dommere 
 • Den personlige kontakt til dommerne 
 • Indslusning af nye dommere indtil de er klar til seniorkampe 
 • Planlægge og gennemføre webinarer og online-møder 
 • Afvikle obligatorisk teorigennemgang
 • Afholde udvikler/vejledersamling 
 • Arbejde med dommernes sikkerhed. 

Profil på kandidater
Til gruppen søges personer, der er gode til at arbejde med mennesker, dialogsøgende og har gode organisationsevner.

Medlemmer af HR/Uddannelsesgruppen kan ikke indgå i andre dommerrelaterede grupper i DBU Sjælland regi.

 

Ønsker du at ansøge
Ønsker du at være med i en af de fire grupper/udvalg bedes du sende en ansøgning til dommeransvarlig Peter Theis på petm@dbusjaelland.dk. I emnefeltet må du gerne skrive ”Ansøgning til (og så indsætte det pågældende udvalg/gruppe).

I ansøgningen må du meget gerne have følgende med:

 • Navn
 • Alder
 • Relevant erfaring i forhold til de beskrevne arbejdsopgaver for udvalget
 • Jobstatus
 • Samt hvordan du ser dig selv bidrage til udvalget/gruppen.


Ansøgningen er åben
Ansøgningen er åben nu og der er ansøgningsfrist onsdag den 20. november 2019. Ansøgningerne skal efterfølgende behandles i DBU Sjællands bestyrelse. Udvalg og gruppe forventes klar til opstart fra januar 2020.

Spørgsmål
Ved spørgsmål kan du kontakte: