Birgitte Hamborg Faarbæk stopper i DBU Sjællands bestyrelse, da hun står overfor en snarlig flytning til Jylland. Birgitte Hamborg Faarbæk blev valgt til bestyrelsen i 2017, 

I sin tid i bestyrelsen har Birgitte Hamborg Faarbæk i særlig grad arbejdet for bedre vilkår for frivillige foreningsledere, ligesom hun er en varm fortaler for at få flere kvinder ind i fodbolden. I sin tid i bestyrelsen har hun markeret sig som et engageret og passioneret bestyrelsesmedlem, der ofte minder sine omgivelser om, at man skal huske at respektere, pleje og understøtte de frivllige i klubberne. 

Birgitte Hamborg Faarbæk har desuden bred erfaring fra fodboldens verden med en fodboldopvækst i Skive IK og mange års ledererfaring i Taastrup FC, hvor hun har siddet i bestyrelsen siden 2010 og været formand siden 2014. 

Bliver i organisationen
I 2018 blev Birgitte Hamborg Faarbæk udpeget som formand for DBU Breddes nyetablerede Frivilliggruppe. Gruppen har siden arbejdet for at udvikle indsatser, der kan hjælpe medlemsklubberne med at styrke frivilligheden. Under Birgittes ledelse arbejder gruppen for at skabe et kontinuerligt fokus på frivilligheden i medlemsklubberne såvel som i organisationen. Gruppen har været involveret i en lang række indsatser såsom kampagnen i frivilliguge 39, hvor frivillige fra hele landet delte deres bedste historier i en række videofortællinger. 

Birgitte Hamborg Faarbæk fortsætter som formand for DBU Breddes Frivillighedsgruppe, men hun stopper som DBU Sjællands repræsentant i gruppen. Bestyrelsesmedlem Allan Thoft Jensen bliver DBU Sjællands nye repræsentant i gruppen.          

Bestyrelsesformand Jakob Koed benytter lejligheden til at takke Birgitte Hamborg Faarbæk for hendes indsats.   

"Vi er kede af, at du nu forlader os. Det har været en fornøjelse at samarbejde med dig. Med din altid ligefremme og velovervejede stil har du bidraget til, at vi altid kommer godt rundt om de emner vi drøfter i bestyrelsen. Vi ønsker dig alt det bedste i din nye tiværelse i Århus, og vi glæder os over, at du fortsat vil være at finde i organisationen", siger Jakob Koed. 

Pia Nygaard Nyt Best Medlem Oktober 2019 Pia Nygaard blev valgt som suppleant i 2018 og indtræder nu i bestyrelsen.

På baggrund af Birgitte Hamborg Faarbæks stop indtræder suppleant Pia Nygaard i DBU Sjællands bestyrelse. Pia Nygaard blev valgt som suppleant ved delegeretmødet 2018, og hun har siden arbejdet for at styrke samarbejdet mellem unionen og dens medlemsklubber.

Pia Nygaard har været en del af fodboldens verden siden hun som 15-årig begyndte til fodbold. Som spiller opnåede hun blandt andet at spille kvinde-Danmarksserie og har desuden erfaring som fodboldtræner for hendes to sønner. I 2012 øgede hun sit frivillige engagement, da hun blev formand for FK Sydsjælland 05.   

Med afsæt i hendes store viden og erfaring fra dagligdagen i en fodboldklub er Pia Nygaard en tydelig stemme for at sikre de bedst mulige forhold for de frivillige i fodboldklubberne. Blandt andet med henblik på at minimere administrationen, så de frivillge kan have mest muligt fokus på fodbolden.

"Vi er glade for, at du har valgt at indtræde som bestyrelsesmedlem, og vi håber, at du fortsat vil bidrage på samme konstruktive måde som hidtil", udtaler bestyrelsesformand Jakob Koed.