Breddefodbolden styrker organisationen

På et seminar den 20.-21. september 2019 er de seks formænd for Lokalunionerne blevet enige om en hensigtserklæring, der skal danne grundlag for udarbejdelsen af et samlet reformforslag for DBU Bredde og de nuværende seks lokalunioner.

Breddefodbolden styrker organisationen
Billedet viser de seks lokalunioners formænd, efter de har underskrevet hensigtserklæringen (fra venstre): Bent Clausen (DBU Jylland), Christian Kofoed (DBU København), Bjarne Christensen (DBU Fyn), Jakob Koed (DBU Sjælland), Lars Albæk (DBU Bornholm), Gert Lundgaard (DBU Lolland-Falster).

Idrætsbilledet i Danmark forandrer sig, og vi mærker, at udviklingen i samfundet og idrætten stiller større krav til os som breddefodboldorganisation. Vi ønsker både at være tættere knyttet til klubberne, udnytte udviklingsmuligheder i fællesskab og at være en samlet og handlekraftig aktør i det nationale fodbold- og idrætspolitiske arbejde. Derfor arbejder vi med en reform af de politiske og administrative strukturer i de nuværende lokalunioner og i DBU Bredde (det tidligere Foreningen af Lokalunioner).  

 

Forslag om ændret organisation

Formålet med reformen er kort fortalt at få en endnu stærkere organisation til at varetage breddefodboldens interesser. På alle niveauer.

Med en ny struktur bliver breddefodboldens organisationer samlet i tre enheder. DBU Breddes nationale bestyrelse skal øge breddefodboldens styrke og være en troværdig samarbejdspartner i forhold til DBU, Divisionsforeningen og Kvindedivisionsforeningen samt øvrige interessenter. Understøttet af en direktør skal DBU Bredde også indgå endnu mere proaktivt i samspillet med samfundet omkring os. De to regionale enheder DBU Bredde Øst og DBU Bredde Vest giver mulighed for i fællesskab at udnytte ressourcerne bedre end i dag, og herudover kan de to enheder fungere som et fælles kompas for det lokale arbejde på og uden for banen. Lokalt skal der være stærke enheder, som tager fat i de vidt forskellige udfordringer og ideer, klubberne har, og klubberne skal opleve, at vi er endnu mere til rådighed til at støtte dem i deres daglige arbejde. Arbejdet med at beskrive det lokale niveau håndteres i øst hhv. vest i den kommende tid.

Reformen skal desuden styrke det demokratiske fundament i organisationen og skabe adgang for flere i det fodboldpolitiske arbejde, da opgaverne fordeles på flere skuldre.

 

Enighed om grundlaget for et reformforslag

Formændene for bestyrelserne i DBU Bornholm, DBU Fyn, DBU Jylland, DBU København, DBU Lolland-Falster og DBU Sjælland er nu enige om en hensigtserklæring, der skal danne grundlag for udarbejdelsen af et samlet reformforslag for det nationale og regionale niveau.

Parterne er blevet enige om følgende initiativer:

  • En revideret formålsparagraf for DBU Bredde
  • En ny organisationsmodel
  • Et nyt princip for fordeling af mandater i DBU Breddes repræsentantskab
  • Nye valgprocedurer med direkte valg
  • Begrænsning af dobbeltmandater
  • Beskyttelse af mindretal i politiske beslutningsprocesser
  • En klar fordeling af ansvar, kompetence og opgaver mellem niveauerne i den politiske struktur
  • En sammensætning af bestyrelse på nationalt niveau, samt valgperioder for denne bestyrelsesmedlemmer
  • Etablering af et politisk-strategisk sekretariat på nationalt niveau med ansættelse af en direktør
  • Et nyt princip for fordeling af økonomiske driftsmidler fra nationalt til regionalt niveau

 

Den kommende proces

Senest den 11. oktober 2019 skal de seks lokalunioners bestyrelser tage stilling til, om de kan give opbakning til hensigtserklæringen.

I de kommende måneder bliver der arbejdet intenst på at konkretisere initiativerne og udarbejde et samlet reformforslag. Det vil blive fremlagt til afstemning på de seks lokalunioners delegeret-/repræsentantskabsmøder i 1. kvartal af 2020.

I de kommende måneder vil der løbende blive informeret om reformen, efterhånden som arbejdet med denne pågår.

Det samlede reformforslag kommer til afstemning på DBU Sjælland delegeretmøde d. 1. februar 2020.

 

Spørgsmål

Har man spørgsmål til reformen på nuværende tidspunkt er man velkommen til at kontakte DBU Sjælland på info@dbusjaelland.dk

Log ind