Fodbold er meget mere end spillet på banen, og fodboldklubber er mange steder meget mere end hvad der foregår indenfor kridtstregerne.

At fodbold kan mere, end ”blot” hvad resultattavlen skriver, er DBU Sjællands nyeste ansættelse et bevis på.

Projektleder til beskæftelsesprojektet i samarbejde med Veluxfonden
Tobias Nick Jensen skal over de næste 4 år, til september 2023, arbejde som projektleder for det samlede DBU Breddes beskæftigelsesprojekt. Et projekt i samarbejde med Velux fonden.

Tobias Nick Jensen kommer til stillingen med en baggrund fra ”idrætsprojektet”, et projekt der handler om at bygge bro mellem fritidsliv, skole, uddannelse og beskæftigelse for børn, unge og voksne.

Tobias Nick jensen var selv været med til at skabe og forme idrætsprojektets frivilligindsats, og har haft en bred opgaveportefølje, hvor ting som koordinering af frivillige til udvikling af strategi, afvikling af workshops, indgåelse af kommunale samarbejder vedrørende udsatte børn og unge, var en del af hverdagen.

Udover ansættelsen i idrætsprojektet, vil Tobias også kunne trække på sine erfaringer som projektleder i PLAY, som er en socioøkonomisk virksomhed. Tobias har herfra erfaring med opsøgende arbejde, evaluering og indgåelse af samarbejdsaftaler på tværs af sektorer.

Om beskæftigelsesprojektet
Beskæftigelsesprojektet er et projekt i DBU Bredde, støttet af Velux Fonden, der har til formål at hjælpe unge (18-29) ud af offentlig forsørgelse og i beskæftigelse.

Beskæftigelsesprojektet bygger på de erfaringer DBU Sjælland og Herlev kommune, samt B1973 Herlev i fællesskab gjorde sig, da de med fodbolden som middel og samlingspunkt, fik hele 13 mennesker i beskæftigelse.

Beskæftigelsesprojektet løber i første omgang fra 2020-2023, og forventer at blive udrullet i 15 kommuner, og dermed 15 fodboldklubber, fordelt i hele Danmark. Et forløb/delprojekt, vil vare 26 uger, og det forventes at der vil være ca. 30 arbejdsledige borgere pr. forløb.

Foruden at sigte imod at få de unge ud af offentlig forsørgelse, er det ligeledes et mål at gøre de unge til aktive medlemmer i foreningerne, enten som spillere eller frivillige.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til beskæftigelsesprojektet er du velkommen til at kontakte Tobias Nick Jensen på toje@dbusjaelland.dk eller 4634 0749