Vil du være med til at gøre en forskel for sjællandsk fodbold? - Og sætte dit præg på et af de mange områder som DBU Sjælland hver dag arbejder med?

Så har du nu muligheden for at blive en del af DBU Sjællands organisation og være med til at sætte retningen for en række områder af den sjællandske fodbold.

Det være sig på børne-, ungdoms-, senior, futsal-, træneruddannelse- eller dommerområdet.

Så har du interesse for en af ovenstående områder, og har du lyst til at gøre en forskel, så læs her mere om hvordan at du kan blive en del af DBU Sjællands grupper og udvalg.

Om DBU Sjællands udvalg og grupper
DBU Sjælland er medlemsklubberne. Hvis unionen fremadrettet skal blive ved med at levere de bedste turneringer og fodboldaktiviteter, så har vi brug for jeres ideer og engagement for at vores turneringer, stævner og øvrige aktiviteter fortsat rammer klubbernes behov.

Du har med andre ord en unik chance for at gøre en forskel for knap 85.000 aktive børn, unge og voksne i DBU Sjællands medlemsklubber.

Samt gøre en forskel for de mange dommere, der hver dag er på banen og dømme fodbold i de sjællandske rækker. 

Du ansøger ved at sende en mail til det enkelte udvalg eller gruppes koordinator senest d. 25. november 2020.

Det får du som medlem af en gruppe eller udvalg
Som frivillig hos DBU Sjælland bliver du først og fremmest en del af et passioneret netværk af fodboldfrivillige fra hele Sjælland, og du får en mulighed for at gøre en kæmpe forskel for de knap 85.000 aktive børn-, unge og ældre fodboldspillere, de mange tusinde frivillige ildsjæle i DBU Sjællands medlemsklubber og/eller de mange dommere der dømmer i DBU Sjællands rækker.


Derudover tilbyder vi blandt andet sociale arrangementer, DBU-tøjpakke, kørselsgodtgørelse samt en række andre goder.

Din profil
Brænder du for at udbrede fodbolden til flere? Er dit hoved fyldt med ideer til, hvordan vi sikrer fortsat udvikling af verdens bedste idrætsgren? Og vil du gerne påvirke DBU Sjællands beslutninger og retning, når det kommer til bl.a. turneringer, medlemsrekruttering - og fastholdelse, dommeraktivitet, træneruddannelse og meget mere?

Så er det måske dig, vi søger lige nu.

Vigtige datoer

 • Ansøgningsperiode: 01.11.2020-25.11.2020
 • Udpegning af nye medlemmer ved DBU Sjællands bestyrelse: 10.12.2020.
 • Svar til ansøgere: Uge 51.
 • Opstart af nye grupper og udvalg: pr. 01.01.2021

Medlemsudvælgelse
For at opnå størst muligt diversitet og bred repræsentation fra hele fodbold-Sjælland, så benyttes følgende kriterier for udvælgelse af medlemmer:

 • Diversitet i medlemmernes klubber (størrelse, alders- og kønsmæssig fokus og lignende)
 • Diversitet i medlemmernes personlige egenskaber (køn, alder, erfaring og lignende)
 • Geografisk spredning i DBU Sjællands område

Udvalg og grupper med åben ansøgning
DBU Sjælland søger nye medlemmer i en række udvalg og grupper, som overordnet er inddelt i to områder, dommerstrengens 4 udvalg og grupper, samt DBU Sjællands andre faste udvalg og grupper.


Nedenfor kan du se hvilke grupper og udvalg vi søger frivillige til, og du kan læse om deres arbejdsopgaver.

Klik på det enkelte udvalg for at gå direkte til det.

Dommerstrengen
Dommerudvalget
Dommerindrangeringsgruppen
Udviklerindrangeringsgruppen
HR/Uddannelsesgruppe


Andre udvalg og grupper med åben ansøgning 
Børneudvalget
Ungdomsudvalget
Seniorudvalget
Futsalgruppen
Træneruddannelsesgruppen

 


Dommerstrengen

Dommerudvalget
DBU Sjællands Dommerudvalg er det koordinerende udvalg for alle DBU Sjællands dommerfaglige grupper, og er dermed det udvalg, som de resterende grupper refererer til.

Udvalget sammensættes af 5-7 personer, og udvalgsmedlemmerne sidder i 2 år ad gangen, dog valgt i forskudte år. 2-3 personer vælges i lige år og 3-4 personer bliver valgt i ulige år.

Udvalget sammensættes af DBU Sjællands bestyrelse ud fra et ønske om balance mellem faglighed og diversitet i alder, køn, geografi og etnicitet.

Dommerudvalget har følgende arbejdsopgaver:

 • Være koordinerende for alle DBU Sjællands dommerfaglige grupper.
 • Bidrage til kommunikationen til dommerne, vejlederne og udviklerne.
 • Udvikle dommerområdet.
 • Opfange trends og tendenser.
 • Overordnet ansvar for ”Dommerens ABC” i dialog med de øvrige dommerfaglige grupper.

Profil på kandidater
Til udvalget søges personer, der er analyserende, nytænkende, besidder sociale kompetencer samt aktivt søger dialog med de sjællandske dommere.

Personer der sidder i dommerudvalget, kan ikke indgå i andre dommerrelaterede grupper i DBU Sjælland-regi.

Ansøgninger til udvalget rettes til Dommeransvarlig, Peter Theis på petm@dbusjaelland.dk


Dommerindrangeringsgruppen
DBU Sjællands Dommerindrangeringsgruppe refererer til Dommerudvalget og har som sine kerneopgaver at sikre integritet og transparens i indrangeringen af dommere i DBU Sjællands turneringer, samt sikre at de rigtige dommere indrangeres i de rigtige rækker.
Gruppen sammensættes af 7 personer (samt 2 fra DBU Lolland-Falster). Gruppens medlemmer sidder for 2 år ad gangen. 3 personer vælges i lige år, og 4 personer vælges i ulige år.

Gruppen sammensættes af DBU Sjællands bestyrelse ud fra ønsker om balance mellem faglighed og diversitet i alder, køn, geografi og etnicitet.

Dommerindrangeringsgruppen har følgende arbejdsopgaver:

 • Indrangere dommere fra Danmarksserie til Serie 5
 • Indstille talentemner til Central Talentdommer Gruppen (CTG)
 • Indstille dommere til udveksling mellem DBU Sjælland og Skånes Fodboldforbund
 • Informere dommerudvalget om baggrunden for indrangeringen til brug for fælles info og dommerens ABC

Profil på kandidater
Til gruppen søges personer der er analytisk stærke, er velformulerede på skrift og i tale og som besidder dommererfaring.
Som gruppemedlem må man ikke have indflydelse på egen indrangering. Derfor kan man ikke være medlem af gruppen og samtidig dømme i seniorrækkerne fra Danmarksserien til Serie 5.

Derudover kan medlemmer af dommerindrangeringsgruppen ikke indgå i andre dommerrelaterede grupper i DBU Sjællands regi.

Ansøgninger til gruppen rettes til Dommeransvarlig, Peter Theis på petm@dbusjaelland.dk


Udviklerindrangeringsgruppe
DBU Sjællands Udviklerindrangeringsgruppe refererer til Dommerudvalget. Gruppens kerneopgave er at sikre kvaliteten af udviklingerne i DBU Sjælland og sørge for at de sjællandske dommere har den fornødne kvalitet til det niveau, de dømmer på.

Gruppen sammensættes af op til 5 personer, og gruppens medlemmer sidder for en 2-årig periode. 2 personer vælges i lige år, og op til 3 personer vælges i ulige år.

Gruppen sammensættes af DBU Sjællands bestyrelse ud fra et ønske om balance mellem faglighed og diversitet i alder, køn, geografi og etnicitet.

Udviklerindrangeringsgruppen har følgende arbejdsopgaver:

 • Indrangere udviklere fra Danmarksserie til Serie 5
 • Anbefale talentfulde udviklere at søge til CTG
 • Informere dommerudvalget om baggrund for indrangering til brug for fælles info og ”Dommerens ABC”
 • Rekruttere og indstille potentielle vejledere til kursus
 • Indstille vejledere til udviklerkursus
 • Samarbejde med HR/Uddannelsesgruppen omkring kurser til optimering af vejleder/udviklerrapporter
 • Give inputs til HR/Uddannelsesgruppen til afvikling af vejleder/udviklersamling

Profil på kandidater
Til udvalget søges personer, der er analytisk stærke samt velformulerede i skrift og tale.
Personer der sidder i udviklerindrangeringsgruppen, må ikke selv være aktive udviklere, men må gerne være aktive dommere.

Medlemmer kan desuden ikke indgå i andre dommerrelaterede grupper i DBU Sjælland regi.

Ansøgninger til gruppen rettes til Dommeransvarlig, Peter Theis på petm@dbusjaelland.dkHR/Uddannelsesgruppe
DBU Sjællands HR/Uddannelsesgruppe refererer til Dommerudvalget og har som sine kerneopgaver at bidrage til det sociale aspekt i dommergerningen hos DBU Sjælland. Skabe gode vilkår for dommerne og være med til at vedligeholde det høje faglige niveau i dommerkorpset.

Gruppen sammensættes af op til 7 personer, og gruppens medlemmer sidder i 2 år ad gangen, dog valgt i forskudte år. Op til 3 personer vælges i lige år og op til 4 personer vil blive valgt i ulige år.

Gruppen sammensættes, efter åben ansøgning, af DBU Sjællands bestyrelse ud fra et ønske om balance mellem faglighed og diversitet i alder, køn, geografi og etnicitet.

HR/Uddannelsesgruppen har følgende arbejdsopgaver:

 • Samarbejde med de andre dommergrupper/udvalg
 • Forestå de årlige test
 • Arbejde med talenter/upcomings
 • Bistå administrationen med planlægningen af ”dommernes aften”
 • Arrangere andre sociale events
 • Forestå rekruttering og fastholdelsestiltag
 • Vedligeholde og tilpasse uddannelsestilbud
 • Tage HR-samtaler med dommere
 • Den personlige kontakt til dommerne
 • Indslusning af nye dommere indtil de er klar til seniorkampe
 • Planlægge og gennemføre webinarer og online-møder
 • Afholde udvikler/vejledersamling
 • Arbejde med dommernes sikkerhed.

Profil på kandidater
Til gruppen søges personer, der er gode til at arbejde med mennesker, dialogsøgende og har gode organisationsevner.


Medlemmer af HR/Uddannelsesgruppen kan ikke indgå i andre dommerrelaterede grupper i DBU Sjælland regi.

Ansøgninger til gruppen rettes til Dommeransvarlig, Peter Theis på petm@dbusjaelland.dk


Andre udvalg/grupper

Børneudvalget
Børneudvalget skal sikre og koordinere DBU Sjællands samlede turnerings- og stævnetilbud (såvel indendørs som udendørs) på målgruppen børn (under 12 år), igennem tæt dialog med brugerne.

Udvalget skal opsamle og spotte trends og bevægelser og foreslå initiativer på området.

Der forventes at blive vedtaget en strategi for børnefodbolden i 2021, og implementeringen af denne kan derfor også være en del af børneudvalgets opgave fremadrettet.

Udvalget består af 3-5 personer. Der forventes 4 faste fysiske eller online møder og der kan udover være opgaver mellem møderne.

DBU Sjællands administration betjener udvalget. Du skal regne med et tidsforbrug på 5-8 timer per måned.


Spørgsmål og ansøgninger skal rettes mod koordinator Frederik T. Løwenstein på frel@dbusjaelland.dk.Ungdomsudvalg
Ungdomsudvalget skal sikre og koordinere DBU Sjællands samlede turnerings- og stævnetilbud (såvel indendørs som udendørs) på målgruppen ungdom (U13 til U19), igennem tæt dialog med brugerne.

Udvalget skal opsamle og spotte trends og bevægelser og foreslå initiativer på området.
Udvalget består af 3-5 personer.

Der forventes 4 fysiske eller online møder og der kan udover være opgaver mellem møderne. DBU Sjællands administration betjener udvalget.

Du skal regne med et tidsforbrug på 5-8 timer per måned.

Spørgsmål og ansøgninger skal rettes mod koordinator Lars Nielsen på larn@dbusjaelland.dk.Seniorudvalg
Seniorudvalget skal sikre og koordinere DBU Sjællands samlede turnerings- og stævnetilbud (såvel indendørs som udendørs) på målgruppen senior og ældre, igennem tæt dialog med brugerne.

Udvalget skal opsamle og spotte trends og bevægelser og foreslå initiativer på området.

Udvalget består af 3-5 personer.

Der forventes 4 fysiske eller online møder og der kan udover være opgaver mellem møderne. DBU Sjællands administration betjener udvalget.

Du skal regne med et tidsforbrug på mellem 5-8 timer per måned.

Spørgsmål og ansøgninger skal rettes mod koordinator Brian Rasmussen på bras@dbusjaelland.dk.Futsalgruppen
Futsalgruppen skal sikre øget vækst i DBU Sjællands futsalaktiviteter samt udbrede kendskabet til futsal.

Gruppen består af 3-5 personer med særlig interesse og indsigt i futsal for alle aldersgrupper.

Gruppen skal opsamle og spotte trends og bevægelser og foreslå initiativer på området.

Du skal regne med et tidsforbrug på mellem 5-8 timer per måned.

Spørgsmål og ansøgninger rettes mod Thomas Rasmussen på tler@dbusjaelland.dk.


Træneruddannelsesgruppen
Træneruddannelsesgruppen skal sikre og koordinere DBU Sjællands træneruddannelsestilbud rettet mod DBU Sjællands klubber og disses fodboldtrænere på alle niveauer, samt opfange klubsignaler med henblik på eventuelt nye tendenser indenfor træneruddannelse.

Herudover skal gruppen planlægge og udbyde trænerarrangementer, der kan sikre C- og B-licens trænere points til vedligeholdelse af deres licens.

Gruppen sammensættes af faglige kompetente personer, gerne med flere års trænervirke i bagagen.

Gruppen består af 3-6 personer.

Der forventes 2-3 fysiske eller online møder, og der kan udover være opgaver mellem møderne. DBU Sjællands administration betjener udvalget.

Du skal regne med et tidsforbrug på mellem 5-8 timer per måned.

Herudover kræver medlemskab af gruppen tilstedeværelse på diverse arrangementet efter aftale mellem gruppens medlemmer


Spørgsmål og ansøgninger skal rettes mod koordinator Kirsten Christensen på kich@dbusjaelland.dk.