Siden 18. januar har DBU Sjælland været i administrativt nødberedskab og en lang række medarbejdere har været hjemsendt under lønkompensations-ordningen. 

De ændrede corona-restriktioner gældende fra 1. marts betyder, at samtlige administrative medarbejdere bliver tilbagekaldt med virkning fra mandag morgen. 

Baggrunden for beslutningen er, at de nye restriktioner gør det muligt at organisere og afvikle aktiviteter. Derfor er der brug for medarbejderne for at udføre arbejdet og servicere medlemsklubberne. 

Derudover ønsker DBU Sjælland at skrue op for hele genstarten af breddefodbolden, ved blandt andet at hjælpe klubberne med at få evemtuelt tabte medlemmer og frivillige tilbage, få brugt momentum til at rekruttere nye medlemmer og frivillige samt arbejde med øvrige initiativer, som for eksempel den nye børnestrategi.  

Rent praktisk betyder det også, at du fra på mandag igen kan ringe både direkte og via hovednummeret. 

Af hensyn til corona-situationen vil der - i henhold til myndighedernes anbefalinger - fortsat være en høj grad af hjemmearbejde. Medarbejderne vil således kun være på kontoret i det omfang, at det er nødvendigt for opgaveløsningen. Derfor kan der også være lettere forlængede svartider på telefonen.