Lørdag den 3. februar 2024 afholdes DBU Sjællands ordinære delegeretmøde 2024 i Roskilde Kongrescenter.

Igen i år har deltagerne, udover at deltage i delegeretmøde, også mulighed for at deltage i temadrøftelser om tre vigtige og aktuelle emner - ungdomsfodbold, seniorfodbold og DBU Sjællands respekt-kampagne.

I tvivl om, hvilken billettype du skal vælge?

Når du skal tilmelde dig delegeretmøde kan du vælge blandt fem forskellige billettyper.

DBU Sjælland delegeret
Hvis du på DBU Sjællands delegeretmøde 2024 skal repræsentere en klub som delegeret og dermed have stemmeberettigelse, så skal du vælge billettypen ’DBU Sjælland delegeret’.
OBS: Hver medlemsklub kan kun have to tilmeldte delegerede. Hvis klubber vil have mere end to med til delegeretmøde kan man tilmelde klubgæster, som dog ikke har stemme eller taleret.

Klubgæster
Medlemsklubber kan have to delegerede til DBU Sjællands delegeretmøde. Klubber er dog også velkomne til at tilmelde gæster, udover de to delegerede – disse skal vælge billettypen ’klubgæster’.
OBS: Klubgæster har en egenbetaling for billetten på 500 kroner pr person – og gæster har ingen stemme- eller taleret.

DBU Sjælland gæster
Gæster, der er specielt inviteret af DBU Sjælland, skal vælge billettypen ’DBU Sjælland gæster’ – det kan fx være DBU’s bestyrelse eller presse.
OBS: Gæster har ingen stemme- eller taleret.

DBU Sjælland frivillig
Hvis du er frivillig i DBU Sjælland og ikke skal være delegeret for en klub til delegeretmøde 2024, så skal vælge billetypen ’DBU Sjælland frivillig’.
Hvis du derimod er frivillig i DBU Sjællands organisation, men også skal være delegeret for en medlemsklub til delegeretmøde 2024, så skal du vælge billetypen ’DBU Sjælland delegeret’.

DBU Sjælland personale
Denne billettype er kun relevant for medarbejdere i DBU Sjællands administration.

Praktisk information

For at deltage i DBU Sjællands delegeretmøde skal din medlemsklub tilmelde sig delegeretmøde. Det kan gøres på dette link.

Når tilmeldingsfristen udløber den 22. januar 2024, vil DBU Sjælland sende en bekræftelse til de tilmeldte klubbers postadresse. Her vil fremgå navne på de delegerede, der har tilmeldt sig på vegne af klubben.

Bekræftelsen fungerer som en fuldmagtserklæring. Har klubben ikke rettelser til de deltagende delgerede, bemyndiger man således de delgerede med retten til at tale og stemme på vegne af klubben til DBU Sjællands delegeretmøde.

Klubber er også velkomne til at tilmelde gæster, udover de to delegerede. Prisen for 'gæster' er 640 kroner pr person. Gæster har ingen stemme- eller taleret.

OBS: Ved udeblivelse, uden afbud, faktureres klubben 640 kroner pr udeblevet person.
Hvis I skulle blive ramt af sygdom, er I velkomne til at sende en anden person fra klubben.

Du finder indkaldelsen til delegeretmøde 2024 lige her.

Årsregnskab

DBU Sjællands regnskab vil jf. DBU Sjællands love §4. 1, senest blive tilsendt 14 dage før delegeretmøde, til formænd samt postadresser.

Når årsregnskabet 2023 er udsendt, vil det også blive tilgængeligt her.

Kandidater til DBU Sjællands bestyrelse

De sjællandske klubber skal ved delegeretmøde 2024 vælge tre bestyrelsesmedlemmer for to år, samt suppleant for 1 år.

Se kandidaterne her.